PvdD vraagt om spoed­debat over 'TTIP-Light'


10 februari 2020

Europarlementariër Anja Hazekamp vraagt vandaag in Straatsburg een spoeddebat aan in het Europees Parlement over de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Onlangs maakte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend dat ze 'binnen een paar weken' een handelsdeal met de VS wil beklinken. Die deal bevat mogelijk afspraken over vrijhandel in chloorkip, hormoonvlees, gengewassen en andere landbouwproducten, zo blijkt uit uitsprakenvan Eurocommissaris Phil Hogan.

De Partij voor de Dieren houdt de handelsbesprekingen met de VS nauwlettend in de gaten. "De Verenigde Staten willen dat Europa hun landbouwproducten zondermeer toelaat, ook als die in strijd zijn met standaarden in de EU. Het toelaten van chloorkip, hormoonvlees en gengewassen ondermijnt onze regels voor dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid. En het benadeelt boeren in Europa. Daarnaast is het gifgebruik op voedselgewassen in de VS veel groter dan in de EU. Ook dat vormt een reëel risico," waarschuwt Europarlementariër Anja Hazekamp.

De handelwijze van de Europese Commissie is bovendien ondemocratisch, stelt Hazekamp. "Brussel onderhandelt zónder toestemming van de lidstaten: de Raad heeft geen mandaat gegeven om met de VS over landbouwproducten te onderhandelen. En het Europees Parlement heeft naleving van het klimaatakkoord van Parijs als absolute voorwaarde gesteld voor toekomstige handelsverdragen. De Europese Commissie handelt op eigen houtje en moet hierover uitleg komen geven in een spoeddebat."

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie verwacht adequate aanpak stikstofbelasting natuurgebieden en dreigt met inbreukprocedures

De Europese Commissie verwacht dat Nederland en andere lidstaten alle significante stikstofbelasting van natuurgebieden ‘adeq...

Lees verder

EP: Dierenwelzijn bindend onderdeel van Brexit-onderhandelingen

Het Europees Parlement wil dat de EU dierenwelzijn een bindend onderdeel maakt van de besprekingen over toekomstige relaties ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee