Bijdrage plenaire verga­dering om een spoed­debat over over de handels­be­spre­kingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te agenderen


10 februari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, over enkele weken wil de Europese Commissie een vrijhandelsakkoord beklinken met de regering van Donald Trump.

De Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten over vrijhandel in chloorkippen, hormoonvlees, Monsanto’s gengewassen en meer landbouwgif. Het toelaten van dit soort producten ondermijnt onze regels voor dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid en het benadeelt de boeren in Europa.

Brussel onderhandelt bovendien zonder toestemming van de lidstaten: de Raad heeft geen mandaat gegeven om met de Verenigde Staten over landbouwproducten te onderhandelen. Bovendien heeft dit Parlement naleving van het klimaatakkoord van Parijs als absolute voorwaarde gesteld voor toekomstige handelsverdragen.

Collega’s, de Europese Commissie trekt zich hier niets van aan. Daarom vraag ik uw steun voor een spoeddebat over de stand van zaken met betrekking tot de handelsbesprekingen tussen Europa en de VS.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112: verlening van een vergunning voor producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON87708 × MON 89788 × A5547-127

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de illegale handel in gezelschapsdieren in de EU

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer