Bijdrage plenaire verga­dering over dieren­wel­zijns­regels in de aqua­cultuur


14 maart 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, vissen hebben bewustzijn en gevoel. Ze kunnen pijn lijden, en angst en stress ervaren. En lijden, dat doen ze volop in de Europese aquacultuur, wat natuurlijk niets anders is dan intensieve vissenhouderij.

Europese visfokkerijen slachten jaarlijks ruim anderhalf miljard vissen. Op zee leggen nog eens drie triljoen vissen het loodje. En de manier waarop is gruwelijk. Vrijwel alle vissen worden onverdoofd geslacht en voeren een lange, lange doodstrijd. Kabeljauwen kunnen urenlang bij bewustzijn blijven op ijs of in de lucht. Palingen laten we creperen in zoutbaden.

De Commissie zou al in 2014 met voorstellen komen om hier een einde aan te maken. Dat is niet gebeurd. Er kwamen wel wat rapportjes waarin u zegt dat het slecht gesteld is met het welzijn van vissen in Europa. Daar blijft het echter bij. Wanneer kunnen wij concrete maatregelen verwachten?

Aan uw rapporten en uw evaluaties hebben deze dieren namelijk helemaal niets. Ook daarom vind ik dat de Europese landbouw- én visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over vermindering van de impact van plastic op het milieu

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer