Gedeelte van beloofde EU-dieren­wel­zijns­ver­be­te­ringen gepu­bli­ceerd


"Belang­rijke eerste stap om dierenleed in Europa aan te pakken"

7 december 2023

De Europese Commissie publiceert donderdag een gedeelte van de beloofde wetsvoorstellen ter verbetering van dierenwelzijn. De regels voor diertransporten worden herzien, en een Europese chipplicht voor honden en katten wordt ingevoerd om illegale handel in huisdieren tegen te gaan en hun welzijn te verbeteren. “Het is een belangrijke eerste stap dat, na jarenlang aandringen, eindelijk wetsvoorstellen op tafel liggen om dierenleed in Europa aan te pakken. De huidige wetgeving is verouderd en schiet ernstig tekort. We houden 8,4 miljard dieren in de landbouwindustrie en 44% van de huishoudens in Europa heeft een huisdier. Al deze dieren hebben dringend betere bescherming nodig," reageert Europarlementariër Anja Hazekamp.

Honden en katten
“Verplichte registratie van honden en katten in Europa helpt in de strijd tegen illegale huisdierenhandel en dierenmishandeling. Er leven naar schatting zo’n 73 miljoen honden en 84 miljoen katten in de EU. We zijn positief gestemd over dit voorstel van de Europese Commissie,” zegt Hazekamp. Toch is het voorstel nog vatbaar voor verbeteringen: “De registratieplicht geldt niet voor straathonden- en katten; het Europees Parlement had daar -op initiatief van de Partij voor de Dieren- wel specifiek om gevraagd. Goede identificatie en registratie zijn onmisbaar voor het vreedzaam omlaag brengen van het aantal zwerfdieren in Europa. Om het wrede doden van straathonden in Oost-Europa te stoppen is het belangrijk om ook deze dieren te registreren. De Partij voor de Dieren gaat wijzigingsvoorstellen indienen in het Europees Parlement om ook straathonden onder de regels te laten vallen,” aldus Hazekamp.

Diertransporten
De vernieuwde regels voor diertransporten noemt Hazekamp ‘zeer teleurstellend’. De Europarlementariër observeerde de afgelopen jaren zelf diverse diertransporten in de EU en aan de buitengrenzen daarvanAls dit de nieuwe regels worden, blijven de afschuwelijke transporten per schip, per vrachtwagen en zelfs per vliegtuig gewoon doorgaan. Zelfs lange afstandstransporten naar het Midden- Oosten en andere uithoeken van de wereld blijven mogelijk onder de nieuwe regels,” zegt Hazekamp.

De maximale transporttijden worden ietsje verkort ten opzichte van de huidige wetgeving, maar blijven lang. Dagenlange transporten van kuikentjes, konijnen, varkens, runderen, schapen, geiten en paarden blijven mogelijk. Deze dieren mogen twee maal 21 uur vervoerd worden, mits daar een rustperiode tussen zit van 24 uur. Ook zeer jonge kalfjes vanaf 5 weken oud en andere ongespeende dieren mogen onder de nieuwe regels nog steeds tot twee maal negen uur lang vervoerd worden, mits ze tussendoor 1 uur rust krijgen. Bij transport over zee geldt helemaal geen tijdslimiet. Dat is onacceptabel,” zegt Hazekamp.

“Transport bij extreme kou en extreme hitte blijft toegestaan. Bij extreme vrieskou onder de -5 graden zouden dieren een dekentje moeten krijgen, bij extreme hitte boven de dertig graden zouden transporten ’s nachts moeten plaatsvinden. Dat soort doekjes voor het bloeden die zijn ingebouwd zullen het lijden van de 1,6 miljard dieren, die jaarlijks op transport gaan, niet stoppen. De Commissie stelt in een aantal gevallen extra voorwaarden aan transporten, maar we weten uit de praktijk dat zelfs de zwakke voorwaarden die nu al gelden niet gehandhaafd worden," aldus Hazekamp.

Bont
De Europese Commissie reageert vandaag ook op het Europees burgerinitiatief 'Europa bontvrij'. Meer dan 1,5 miljoen mensen vroegen in dit burgerinitiatief om een Europees verbod op de productie en import van bont. De Commissie heeft aangekondigd haar beslissing hierover uit te stellen tot maart 2025. Dan publiceert de Europese Voedsel- en Warenautoriteit (EFSA) een wetenschappelijke opinie over het welzijn van dieren in de bontindustrie.

"De bontindustrie gaat letterlijk over lijken. Ze sluit nertsen, vossen en wasbeerhonden op in kleine kooien, met duizenden bij elkaar. De dieren kunnen niet rennen, verminken zichzelf, eten vaak niet en aborteren soms zelfs hun eigen jongen uit stress. Dit alles om uiteindelijk op gruwelijke wijze, bijvoorbeeld door middel van elektrocutie, te worden gedood en van hun vacht te worden gestript. Een paar maanden geleden heeft het twintigste EU-land, Litouwen, besloten om de bontproductie te verbieden. Met zo'n overweldigende meerderheid aan landen die zelf tot actie overgaat, zou de Europese Commissie juist het voortouw moeten nemen voor een bontvrij Europa,” zegt Hazekamp.

Deel beloofde voorstellen ontbreekt
De Partij voor de Dieren merkt verder op dat een groot deel van de eerder beloofde voorstellen voor dierenwelzijn ontbreekt in het pakket dat de Europese Commissie donderdag presenteerde. Daaronder het aangekondigde verbod op kooien in de veehouderij, verbeteringen van houdomstandigheden van dieren, etikettering van dierlijke producten en aangescherpte regels voor slachthuizen. “We gaan er alles aan doen om deze achtergehouden voorstellen en het bontverbod alsnog op tafel te krijgen. Daarnaast gaan we de gepresenteerde regels voor diertransporten versterken via wijzigingsvoorstellen, zodat dierenleed tijdens transport écht stopt,” aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Natuurherstelwet goedgekeurd door milieucommissie Europees Parlement

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft woensdag met een ruime meerderheid (53 voor - 28 tegen) gestemd voor de i...

Lees verder

Europees Parlement wil af van import fout paardenvlees maar Europese Commissie weigert opnieuw actie

De Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie donderdag opnieuw verzocht om de import van Argentijns en Uruguyaans paa...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee