Inter­net­censuur


Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. We willen netneutraliteit wettelijk garanderen.

Het standpunt Internetcensuur is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Word lid

    Learn More Doneer