Parle­men­taire enquête dier­trans­porten nadert eind­stemming


Hazekamp hoopt op sterk signaal tegen barbaars gesleep met dieren

1 december 2021

BRUSSEL, 1 december 2021 - Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) hoopt dat de parlementaire enquêtecommissie diertransporten (ANIT) donderdag een sterk signaal afgeeft tegen het barbaarse gesleep met dieren door Europa en ver over de Europese grenzen heen. “Het is onacceptabel dat het structurele lijden van dieren tijdens transport tot nu toe niet werd erkend en aangepakt. Al vijftien jaar gelden er regels om dieren tijdens transport te beschermen, maar die worden structureel overtreden met ernstig dierenleed als gevolg. Transporttijden moeten veel korter, de controles moeten strenger en regels moeten worden aangescherpt om oververhitting, uitdroging, verwonding en tussentijds overlijden van dieren te voorkomen. Het exporteren van dieren naar Afrika, het Midden-Oosten en andere verre landen zoals Rusland en Oekraïne moet zo snel mogelijk stoppen," aldus Hazekamp tijdens een bijeenkomst met dierenbeschermingsorganisaties uit heel Europa, die zich voorafgaande aan de ANIT-stemming in Brussel verzameld hebben.

De parlementaire enquêtecommissie werd opgericht op verzoek van de Partij voor de Dieren en heeft anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar misstanden bij diertransporten. Donderdag stemt de enquêtecommissie over haar onderzoeksrapport en over haar aanbevelingen aan de Europese Commissie en de 27 EU-landen.

“Al sinds de huidige EU-regels voor diertransporten in 2005 ingingen, rapporteren dierenbeschermingsorganisaties over ernstige en structurele misstanden. Dieren in vrachtwagens en op schepen kunnen vaak niet eens rechtop staan. Ze worden vervoerd, zelfs als ze ziek, gewond, pasgeboren of hoogzwanger zijn. Vaak hebben de dieren geen of te weinig water en voedsel tot hun beschikking. De transporten gaan door als het vriest of als er een hittegolf is en duren dagen- tot soms wel maandenlang. Het onderzoek van deze enquêtecommissie bevestigt dat het niet om uitzonderingen gaat,” benadrukt Hazekamp, die de afgelopen jaren ook zelf onderzoek deed naar diertransporten, aan de Europese buitengrenzen in Spanje, Roemenië, Kroatië, Slovenië, Frankrijk, Bulgarije en Turkije.

Ook de parlementaire enquêtecommissie bezocht plekken waar dieren geëxporteerd worden, waaronder Schiphol en een Bulgaars-Turkse grensovergang. Daarnaast zijn onder meer de Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, nationale autoriteiten, dierenbeschermingsorganisaties, dierenartsen, transporteurs en boeren ondervraagd door de enquêtecommissie.

Donderdag stemmen de leden van de enquêtecommissie over het onderzoeksrapport en de aanbevelingen. Het voltallige Europees Parlement stemt in januari en kan daarbij nog wijzigingsvoorstellen doen.