Euro­par­le­men­tariër Anja Hazekamp onder­voor­zitter parle­men­taire enquête dier­trans­porten


PvdD wil kortere trans­porttijd, verbod op export naar derde landen en geen vervoer meer van pasge­boren kalfjes

23 september 2020

De parlementaire enquête naar ernstige en structurele misstanden bij diertransporten is woensdag van start gegaan. Tijdens de eerste bijeenkomst van de enquêtecommissie werden de leden, de voorzitter en ondervoorzitters benoemd. Initiatiefneemster Anja Hazekamp werd benoemd tot tweede ondervoorzitter.

De enquêtecommissie van het Europees Parlement gaat een jaar lang onderzoek doen naar de structurele misstanden bij diertransporten en doet ook aanbevelingen om de misstanden te stoppen. Onder meer transporten naar landen buiten de EU moeten grondig aan bod komen tijdens het onderzoek, vindt Hazekamp. "Tijdens transporten naar derde landen, die soms wekenlang duren, gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Er is geen enkel zicht op de dieren zodra ze de grens over zijn. Elk denkbare EU-regel ter bescherming van dieren wordt overtreden. Dieren creperen letterlijk onderweg," zegt Hazekamp.

Het parlementslid reisde al diverse malen door Europa om diertransporten te controleren. Zo trachtte ze in de zomer van 2019 een massatransport van 70.000 schapen van Roemenië naar het Midden-Oosten te voorkomen. Het transport, dat wekenlang zou duren bij extreme temperaturen tot wel 46 graden, ging uiteindelijk toch door en duizenden schapen stierven onderweg een gruwelijke dood.

Ook in 2018 constateerde Hazekamp diverse misstanden bij diertransporten, tijdens een bezoek aan Sloveense en Kroatische havens.

Het stoppen van diertransporten over de EU-grenzen heen is dan ook een van Hazekamps speerpunten het komende jaar. Daarnaast wil Hazekamp dat de maximale transporttijden binnen de EU-grenzen verkort worden en dat er een totaalverbod komt op vervoer van pasgeboren kalfjes die nog afhankelijk zijn van moedermelk.

Europese enquêtecommissies zijn bevoegd om getuigen en experts op te roepen en documenten bij nationale en Europese overheidsdiensten op te vragen. EU-landen die medewerking weigeren, riskeren een strafprocedure. De commissies kunnen ook aanbevelingen doen.

Het initiatief voor een parlementaire enquête is genomen door Anja Hazekamp, die direct na haar herverkiezing in 2019 - op de eerste vergaderdag van het nieuwe Europees Parlement - een oproep uitstuurde naar haar collega's, om een parlementaire enquête in te stellen naar de structurele misstanden bij diertransporten. Een eerdere poging hiertoe in 2018 strandde bij de Conference of Presidents (de fractievoorzitters van de EU-fracties), die weigerde het verzoek in stemming te brengen.

Na de nieuwe oproep van Hazekamp, op 2 juli 2019, sloten zich Europarlementariërs van verschillende fracties aan bij het initiatief.

In februari dit jaar lukte het de initiatiefnemers om de benodigde handtekeningen van een kwart van het Europees Parlement bij elkaar te krijgen en leverden ze 183 handtekeningen/steunbetuigingen van Europarlementariërs in bij de Conference of Presidents. Dit keer besloten de fractievoorzitters het voorstel wel in stemming te brengen. Een grote meerderheid stemde in juni 2020 voor de parlementaire enquête, waarmee de oprichting van de ANIT-commissie een feit werd.

Gerelateerd nieuws

Europarlementariërs: stierenvechten niet op lijst immaterieel cultureel erfgoed

Stierenvechten verheerlijkt misbruik, geweld en wreedheid tegen dieren en mag daarom absoluut niet op de UNESCO lijst van imm...

Lees verder

PvdD verwerpt nieuwe miljardensubsidies voor EU-landbouw

De Partij voor de Dieren doet samen met Europarlementariërs van de Groene, de Sociaal-democratische en de Linkse fracties in ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee