PvdD verwerpt nieuwe miljar­den­sub­sidies voor EU-landbouw


Plannen zijn desa­streus voor klimaat, natuur en dieren­welzijn

20 oktober 2020

De Partij voor de Dieren doet samen met Europarlementariërs van de Groene, de Sociaal-democratische en de Linkse fracties in het Europees Parlement een ultieme poging om de nieuwe plannen voor het gemeenschappelijke EU-landbouwbeleid van tafel te krijgen, door het indienen van een verwerpingsvoorstel. De voorgestelde miljardensubsidies voor de vleesindustrie zijn desastreus voor klimaat, natuur en dierenwelzijn. Ook zijn er geen harde garanties over verduurzaming van de landbouw. "Deze miljardensubsidies voor de agro-industrie zijn absoluut niet te rijmen met de zogenaamd groene doelstellingen van Timmermans", stelt Europarlementariër Anja Hazekamp.

"Brussel keert jaarlijks bijna 60 miljard euro subsidies uit aan de landbouwsector, maar niets wijst erop dat deze op de goede plek terecht komen; ook niet met de nieuwe plannen die worden voorgesteld. Het grootste deel van de subsidies komt terecht bij de rijkste bedrijven. Vaak voor milieuschadelijke en dieronvriendelijke activiteiten, zoals de intensieve veehouderij. De huidige opzet van de Europese landbouwsubsidies houdt megastallen en diertransporten naar alle uithoeken van de wereld in stand".

Hazekamp wijst erop dat diverse milieuorganisaties, maar ook de Europese rekenkamer, grote kritiek hebben geuit op de miljardensubsidies.

In de nieuwe plannen moeten Nederland en andere EU-landen elk een strategisch plan opstellen om te zorgen dat hun landbouw minder schadelijk wordt voor klimaat, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn, leefbaarheid en gezondheid. De Europese Rekenkamer stelt echter dat de doelen niet gekwantificeerd zijn. Volgens een rapport van het Institute for Applied Ecology leidt het voorgenomen landbouwbeleid geheel niet tot minder uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. "Brussel geeft de vee-industrie opnieuw vrij spel én miljardensubsidies de komende zeven jaar. Dat is ontzettend dom en contraproductief als je bedenkt dat tegelijk de uitstoot van broeikasgassen met meer dan de helft omlaag moet", aldus Hazekamp. "Om dat doel te halen moet de vee-industrie drastisch inkrimpen en moet iedere beschikbare euro worden ingezet voor herstel van de biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering."

Van dinsdag tot en met vrijdag stemt het Europees Parlement over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarna volgen onderhandelingen met de 27 EU-lidstaten.


Gerelateerd nieuws

Europarlementariër Anja Hazekamp ondervoorzitter parlementaire enquête diertransporten

De parlementaire enquête naar ernstige en structurele misstanden bij diertransporten is woensdag van start gegaan. Tijdens de...

Lees verder

PvdD: schrap landbouwsubsidies voor het fokken van vechtstieren

Brussel moet stoppen met de EU-subsidies voor het fokken van vechtstieren. Dat stelt de Partij voor de Dieren in een bindend ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee