Landbouw- en mili­eu­com­missies keren zich tegen handelsdeal Mercosur en import fout vlees


9 september 2021

Europa moet het vrijhandelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosur landen niet ratificeren, omdat bescherming van het Amazoneregenwoud en toepassing van fatsoenlijke productiestandaarden niet gegarandeerd zijn. Daarnaast moet de EU een algemeen verbod instellen op het importeren van vlees en andere dierlijke producten uit derde landen, die niet voldoen aan Europese standaarden; in het bijzonder op Argentijns paardenvlees, waarvan Nederland jaarlijks 3 tot 4 miljoen kilo importeert. Dat vindt een meerderheid van de Milieu- en landbouwcommissies, die donderdag stemden over het initiatiefrapport ‘Van boer tot bord’ van Anja Hazekamp en Christendemocraat Herbert Dorfmann.

De commissies stemden in met een reeks* voorstellen om voedsel duurzamer, gezonder, diervriendelijker en meer lokaal te produceren. Onder meer voorstellen om de veedichtheid in Europa te verminderen, groente- en fruitconsumptie aantrekkelijker te maken en pesticidegebruik te verlagen met bindende doelstellingen werden gesteund door een meerderheid.

Daarnaast steunde een meerderheid van de Europarlementariërs tijdens de stemming een aantal extra maatregelen die waren voorgesteld door onder meer de Partij voor de Dieren, waaronder een verbod op import van Argentijns paardenvlees en andere dierlijke producten uit derde landen die niet in lijn met EU-regels geproduceerd zijn.

Paardenvlees

Hazekamp riep de Europese Commissie al eerder via schriftelijke vragen op om de import van Argentijns paardenvlees te stoppen, omdat vlees van gestolen en niet-geoormerkte paarden op grote schaal via Argentijnse slachthuizen in de voedselketen – en in Nederland - terecht blijkt te komen. Ook is er sprake van grove dierenmishandeling en zorgwekkende hygiënische omstandigheden, zo rapporteren de Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich. Officiële EU-controles bevestigen het gebrek aan garanties betreffende traceerbaarheid en voedselveiligheid van Argentijns paardenvlees, maar de Europese Commissie weigert vooralsnog de import stop te zetten. Nu een meerderheid van de Milieu- en landbouwcommissies van het Europees Parlement zich achter een importverbod scharen, wordt de druk op de Europese Commissie vergroot.

Bloedboerderijen

Ook een PvdD-voorstel om zowel de import als de Europese productie van vruchtbaarheidshormoon PMSG te verbieden werd aangenomen door de Milieu- en landbouwcommissies. PMSG wordt gebruikt in de vee-industrie. Voor de productie ervan wordt op zogenaamde bloedboerderijen structureel bloed afgetapt van drachtige paarden. Dit gaat gepaard met gezondheids- en welzijnsproblemen. Hazekamp pleitte ook in dit geval al eerder voor een verbod en ziet nu ook dit verzoek gesteund door een meerderheid van de verantwoordelijke Europarlementariërs.

Gerelateerd nieuws

Brussel moet werk maken van duurzaam voedselbeleid

Ons voedselsysteem moet hervormd worden om te gaan functioneren binnen de draagkracht van onze aarde. Intensieve productie va...

Lees verder

Europees Parlement wil actieplan uitfasering dierproeven

BRUSSEL, 16 september 2021 - Er moet een EU-actieplan komen om het gebruik van dierproeven in Europa zo snel mogelijk en op e...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee