Euro­par­le­men­ta­riërs: stop import Argen­tijns paar­den­vlees per direct


Nieuwe onthul­lingen: vlees van gestolen, mishan­delde en niet-geoor­merkte paarden in omloop

26 november 2020

Vijftig Europarlementariërs, afkomstig uit alle EU-fracties in het Europees Parlement, hebben donderdag de Europese Commissie opgeroepen om de import van Argentijns paardenvlees per direct stop te zetten. Vlees van gestolen en niet-geoormerkte paarden blijkt op grote schaal via Argentijnse slachthuizen in de voedselketen terecht te komen. Ook is er sprake van grove dierenmishandeling en zorgwekkende hygiënische omstandigheden, zo blijkt uit een nieuw undercoveronderzoek van de Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich. Officiële EU-controles bevestigen het gebrek aan garanties betreffende traceerbaarheid en voedselveiligheid.

"Het is onverantwoord dat we paardenvlees toelaten van gestolen en ontraceerbare dieren, die ook nog eens gruwelijk worden mishandeld,” zegt Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), die het initiatief nam voor de oproep. “Het gebrek aan hygiëne en de verwaarlozing van zieke en gewonde paarden vormen risico’s voor de voedselveiligheid en zijn een potentiële bron voor nieuwe uitbraken van dierziekten en zoönosen. Daarnaast worden er structureel paarden gestolen, zelfs van privé-eigenaren en opvangcentra, waarna de dieren met valse papieren aan slachthuizen worden verkocht. Europa mag niet meewerken aan deze georganiseerde misdaad."

Europa importeert jaarlijks z’n tien miljoen kilo paardenvlees uit Argentinië. Het meeste daarvan, zo’n 4 miljoen kilo, gaat naar Nederland. Paardenvlees wordt vaak gebruikt in producten als gehaktstaven, goulash en andere kant-en-klaar producten waarin vlees is verwerkt. "Paardenvlees zit echt in ontzettend veel snacks verborgen. Vaak weten consumenten niet eens dat de frikandellen of bitterballen die ze kopen in de supermarkt of cafetaria gevuld zijn met paardenvlees, totdat ze alle ingrediënten bestuderen", aldus Hazekamp.

Europarlementariërs wijzen erop dat Europa in 2014 de import van Mexicaans paardenvlees stopzette na soortgelijke bevindingen. De Europese Commissie handelt niet consistent en moet ook de import van Argentijns paardenvlees stopzetten, aangezien er sprake is van vergelijkbare omstandigheden, stellen de Europarlementariërs in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.