Vragen in Europees Parlement over kap Sterrebos


1 februari 2022

In het Europees Parlement zijn dinsdag schriftelijk vragen gesteld over de geplande kap van het Limburgse Sterrebos. Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp is kap van het Sterrebos mogelijk in strijd met Europese wetgeving voor natuurbescherming. Ze vraagt de Europese Commissie de zaak te volgen.

Hazekamp wijst erop dat het Sterrebos elf vleermuissoorten herbergt die in Europa strikt beschermd zijn. “Kap van het Sterrebos heeft mogelijk invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Volgens experts zijn de effecten op nabijgelegen Natura2000-gebieden niet uitgesloten en niet onderzocht,” stelt Hazekamp.

Kap van het Sterrebos heeft volgens Stichting Sevon mogelijk negatieve effecten op Natura2000-gebied Abdij Lilbosch en Klooster Mariahoop, in het bijzonder op de ingekorven vleermuis. Deze soort leeft zowel in Lilbosch en Mariahoop als in het Sterrebos.

Extra bescherming

Natura2000-gebieden genieten extra Europese bescherming. Het Sterrebos is zelf geen Natura2000-gebied, maar ligt wel in de buurt van Natura2000-gebieden Lilbosch en Mariahoop. Projecten in de buurt van Natura2000 gebieden mogen volgens Europese wetgeving geen doorgang vinden als deze mogelijk negatieve invloed hebben op de natuur en op de soorten die leven binnen het Natura2000-gebied.

“We zitten in een wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis. Eurocommissaris Timmermans wil 2 miljard extra bomen planten in Europa. Het zou een slecht signaal zijn om het kappen van een 200 jaar oud bos - in zijn eigen provincie en in strijd met EU-regels - door de vingers te zien. De Europese Commissie dient toe te zien op correcte toepassing van de Europese natuurbeschermingswetten en kan stappen ondernemen bij inbreuken,” aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Anja Hazekamp blijft vice-voorzitter milieucommissie Europees Parlement

Europarlementariër Anja Hazekamp is woensdag opnieuw verkozen tot vice-voorzitter van de commissie voor Milieu, Volksgezondhe...

Lees verder

Hazekamp doet oproep: “sta op voor natuur- en biodiversiteitsbescherming in Europa!”

“Sta op voor de bescherming van natuur en biodiversiteit in Europa!” Die oproep richtte Anja Hazekamp donderdag aan collega-E...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee