PvdD verwerpt wets­voorstel om gentech­voedsel te dere­gu­leren


15 november 2023

De Partij voor de Dieren vindt het totaal onverantwoord om bepaalde technieken voor de teelt van genetisch gemanipuleerd voedsel uit te zonderen van risicobeoordeling, traceerbaarheid en etiketteringsregels, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld. Europarlementariër Anja Hazekamp dient woensdag daarom een verwerpingsamendement in: als dat wordt aangenomen gaat het hele voorstel om gentech te dereguleren van tafel. Daarnaast dient de Partij voor de Dieren ruim 160 voorstellen in om de ergste gevolgen van het wetsvoorstel te voorkomen, mocht het toch doorgaan.

Grote gif- en gentechbedrijven zoals Bayer, Syngenta en Cortega lobbyen al jaren ervoor om nieuwe gentechtechnieken zoals cisgenese en crisp-cas uit te zonderen van Europese GGO-regelgeving. Hun miljoenenlobby, geholpen door onder andere de Wageningen Universiteit die van oudsher zeer nauwe banden heeft met het bedrijfsleven, heeft ertoe geleid dat de Europese Commissie in juli -toen nog onder leiding van Frans Timermans- een wetsvoorstel heeft gepubliceerd om veiligheidsregels te laten vervallen voor een groot deel van de nieuwe gentechgewassen.

”Het is totaal onverantwoord om geknutselde gewassen zonder risicobeoordeling los te laten op onze akkers en terecht te laten komen op ons bord. We maken op deze manier een groot laboratorium van onze leefomgeving”, waarschuwt Hazekamp.

Zorgen bij wetenschappers en burgers
Onafhankelijke wetenschappers wijzen erop dat nieuwe gentechnieken als Cisgenese en CRISPR-cas in de praktijk leiden tot onverwachte effecten in planten; zij zien grote risico’s bij het schrappen van veiligheidsbeoordelingen van nieuwe gentechgewassen.

Uit onderzoek van het Rathenau instituut blijkt daarnaast dat Nederlandse burgers het niet zien zitten om soepeler regels vast te stellen voor nieuwe gentechnieken. Zij twijfelen over de veiligheid ervan op de lange termijn voor mens en milieu en willen op etiketten kunnen lezen wanneer de technieken gebruikt zijn, zodat ze de mogelijkheid hebben om te kiezen.

Biologische landbouw
Ook voor biologische voedselproducenten is keuzevrijheid van groot belang. Om voedsel als ‘biologisch’ te mogen verkopen moet het vrij zijn van gentech. “Door eisen voor traceerbaarheid en etikettering los te laten wordt de biologische sector in gevaar gebracht,” zegt Hazekamp.

De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat de biologische sector, die in grote mate bijdraagt aan het behalen van de Europese doelen op het gebied van klimaat en biodiversiteit, gentechvrij kan blijven. Hazekamp eist daarom een bufferzone van minimaal 5 kilometer tussen gentechteelt en biologische teelt, om kruisbestuiving te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van kruisbesmetting, dan moet er in ieder geval voor gezorgd worden dat de vervuiler betaalt via goede aansprakelijkheidsregelingen.

Patent op voedsel
Een andere zorg is dat gentech-ontwikkelaars patenten kunnen leggen op hun gengewassen en daarmee de voedselvoorziening kunnen monopoliseren. “We moeten ons realiseren dat met het vrijstellen van nieuwe gengewassen van de ggo-regels, er vrijspel gegeven wordt aan het patenteren van ons voedsel. Dat is een enorme bedreiging voor de wereldwijde voedselzekerheid. We moeten echt voorkomen dat een handjevol bedrijven de hele voedselketen monopoliseert, bepaalt welke gewassen onze boeren kunnen telen en welk voedsel wij kunnen kopen in de winkel. Het is de hoogste tijd om het recht op voedsel eindelijk weer in eigen hand te nemen”, aldus Hazekamp.

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, blijven de huidige regels voor genetisch gemanipuleerde gewassen van toepassing op alle genetische manipulatie technieken. Ook het Europees Hof oordeelde in 2018 dat nieuwe gentechnieken neerkomen op genetische manipulatie en dus onder de regels vallen voor genetisch gemanipuleerde gewassen.

Zie ook:
Opinie: Gentech-gewassen toestaan is de doodsteek voor de duurzame landbouw

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

EU-controles: Mogelijk onveilig Zuid-Amerikaans paardenvlees in de handel

De Partij voor de Dieren vraagt opheldering aan de Europese Commissie over twee recente EU-audits (1,2) die concluderen dat o...

Lees verder

Natuurherstelwet goedgekeurd door milieucommissie Europees Parlement

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft woensdag met een ruime meerderheid (53 voor - 28 tegen) gestemd voor de i...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee