EU-controles: Mogelijk onveilig Zuid-Ameri­kaans paar­den­vlees in de handel


Partij voor de Dieren pleit voor import­verbod

30 oktober 2023

De Partij voor de Dieren vraagt opheldering aan de Europese Commissie over twee recente EU-audits (1,2) die concluderen dat onveilig paardenvlees uit Uruguay, Argentinië en Brazilië mogelijk verkocht wordt in de Europese Unie. “Uit deze EU-controles blijkt dat Zuid-Amerikaans paardenvlees met hormonen en verboden medicijnen niet traceerbaar is en dus in de handel kan zijn in de in Nederland en andere EU-landen. De Europese Commissie dient de import van paardenvlees uit Uruguay en Argentinië per direct te stoppen in het belang van voedselveiligheid en dierenwelzijn,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Het Europees Directoraat voor Voedselveiligheid (DG SANTE) concludeert bij twee recente controles dat de traceerbaarheid van paarden in Uruguay en Argentinië ‘significant in het geding’ is. De controleurs uiten zorgen over het feit dat paarden in die landen vaak medicijnen en hormonen krijgen toegediend die in de EU verboden zijn voor menselijke consumptie. “Dat vlees kan terecht komen in de EU voor menselijke consumptie”, schrijven ze in hun rapportages. Ook wijzen de EU-controleurs op Uruguayaanse politierapporten over paardensmokkel vanuit Brazilië; import van paardenvlees vanuit Brazilië werd in de EU verboden in 2017 vanwege voedselveiligheidsoverwegingen.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijnsorgansiaties TSB en AWF observeerden voor, tijdens en na de officiële EU-controles tevens ter plaatse distributiecentra en slachthuizen in Uruguay. Zij filmden ernstig zieke en gewonde paarden die geen zorg krijgen en hevige mishandelingen van paarden. De schendingen van het dierenwelzijn werden achtergehouden toen de voor-aangekondigde EU-controles plaatsvonden, maar zijn dus op video vastgelegd door TSB/AWF.

Zowel de officiële EU-controleurs als TSB/AWF constateerden daarnaast dat Uruguayaanse en Argentijnse paardendistributiecentra en slachthuizen dieren geen adequate bescherming bieden tegen weersomstandigheden, zoals extreme zon, en dat dieren onvoldoende voedsel krijgen.

“Het is hartverscheurend om te zien hoe gruwelijk er met paarden wordt omgegaan in Argentijnse en Uruguayaanse distributiecentra en slachthuizen. Alleen dat zou al voldoende reden moeten zijn voor een importstop,” zegt Hazekamp.

Geen verbetering

In 2018 concludeerden DG Sante en TSB/AWF eveneens traceerbaarheid- en dierenwelzijnsproblemen in Uruguay en Argentinië. De Europese Commissie stelde destijds, in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, dat ‘wanneer de Commissie constateert dat de autoriteiten in beide landen niet betrouwbaar kunnen aantonen dat paardenvlees voldoet aan gezondheidsvereisten, ze de import kan stopzetten. De Commissie gaf ook aan ‘niet te hebben geaarzeld om dit in het verleden te doen in vergelijkbare gevallen zoals in Mexico’.

“De EU-controleurs stellen in hun nieuwe rapportages specifiek dat acties die genomen zijn na de controle in 2018 niet effectief zijn geweest om de problemen op te lossen. De Europese Commissie kan niet langer wegkijken en dient nu actie te ondernemen om de voedselveiligheid te garanderen en Europese betrokkenheid bij deze wanpraktijken met paarden te stoppen,” aldus Anja Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

EU-onderzoek: grote meerderheid burgers wil beter dierenwelzijn

Een grote meerderheid (84%) van de burgers in Europa maakt zich zorgen over dierenleed in de vee-industrie en vindt dat diere...

Lees verder

PvdD verwerpt wetsvoorstel om gentechvoedsel te dereguleren

De Partij voor de Dieren vindt het totaal onverantwoord om bepaalde technieken voor de teelt van genetisch gemanipuleerd voed...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee