PvdD: stop illegale handel uitster­vende berberaap


12 februari 2015

De illegale handel in berberapen moet worden aangepakt. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Straatsburg.

Elk jaar worden in Marokko naar schatting tweehonderd berberapen uit het wild gevangen. Veel van deze met uitsterven bedreigde apen worden als huisdier verkocht in Europa. "Berberapen zijn volstrekt ongeschikt als huisdier. Vaak verhuizen ze al snel van de woonkamer naar speciale opvangcentra, die de grote toestroom nauwelijks aankunnen," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Hazekamp wijst er verder op dat nog maar zo'n achtduizend berberapen in het wild leven. "Experts verwachten dat het schattig ogende aapje binnen vijftien tot twintig jaar is uitgestorven als niets wordt ondernomen," aldus de PvdD-er.

De Partij voor de Dieren roept de Europese Commissie op om samen met Europese landen te bekijken hoe de illegale handel in berberapen beter kan worden aangepakt. "Daarnaast moet Marokko worden gehouden aan zijn internationale verplichtingen om handel in beschermde diersoorten tegen te gaan," bepleit Hazekamp.

De oproep van de Partij voor de Dieren krijgt brede steun: hij is ondertekend door parlementsleden van alle politieke groepen in het Europees Parlement.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee