PvdD: actie nodig na EFSA-conclusie over hormoon­ver­stoorders


1 oktober 2015

Elf soorten landbouwgif die in Europa mogen worden gespoten op onder meer knoflook, aardappelen, wijngaarden, maïs en granen zijn in een nieuw rapport van de Europese Voedselautoriteit (EFSA) aangeduid als 'hormoonverstorend'. De Partij voor de Dieren dringt er bij de Europese Commissie op aan om de stoffen zo snel mogelijk van de markt te halen.

Het gaat om de middelen Isoproturon, Thifensulfuron-methyl, Flupyrsulfuron, Terpenoid blend QRD-460, Amitrole, Flumioxazin, Acibenzolar-S-methyl, Lambda-Cyhalothrin, Bentazone, Iprovalicarb en 2,4-D. EFSA uit verder zorgen over vier nieuwe gifsoorten, waarvoor producenten een Europese vergunning hebben aangevraagd.

De middelen kunnen volgens EFSA onder meer onvruchtbaarheid en ontwikkelingsstoringen bij foetussen en kinderen veroorzaken. Enkele van de stoffen worden door EFSA gekwalificeerd als kankerverwekkend. Recente studies linken hormoonverstorende stoffen tevens aan overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes.

"De Europese vergunning voor veel van deze hormoonsverstoorders loopt eind dit jaar af. Europa moet deze middelen zo snel mogelijk in de ban doen na de alarmerende conclusies van EFSA. Mens en dier moeten beschermd worden tegen dit gevaarlijke gif," aldus Anja Hazekamp.

In schriftelijke vragen maant Hazekamp de Europese Commissie verder om geen nieuwe stoffen toe te laten die EFSA als hormoonverstorend heeft aangeduid.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee