"Inzetten Orka Morgan als circus­at­tractie in strijd met EU-regels"


PvdD wil dat Europese Commissie ingrijpt

14 juli 2023

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw vragen gesteld aan de Europese Commissie over de uit het wild afkomstige orka Morgan. De orka leeft sinds 2011 in gevangenschap in het Spaanse Loro Parque in Tenerife en wordt daar drie keer per dag gebruikt voor commerciële shows. Verschillende dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de Free Morgan Foundation, maken zich zorgen over het welzijn van Morgan en wijzen erop dat het in principe verboden is in Europa om commerciële shows te doen met uit het wild afkomstige orka’s. Van dit verbod kan enkel worden afgeweken als er een geldig CITES-document is afgegeven door de Spaanse autoriteiten. Dat lijkt echter niet het geval.

Orka Morgan werd in 2011 gered uit de Nederlandse Waddenzee en opgevangen in het Dolfinarium. De Nederlandse regering gaf destijds toestemming om Morgan te vervoeren naar het Loro Parque in Tenerife. Het door Nederland afgegeven vervoersdocument was echter niet bedoeld om Loro Parque het Europese verbod op commerciële shows te laten omzeilen.

“Het lijkt erop dat Morgan in feite illegaal wordt ingezet als circusattractie. Dat er daarnaast zorgen zijn over Morgans welzijn is zorgwekkend, maar geen verrassing. Een locatie als het Loro Parque is veel te klein om orka’s en ook andere dolfijnachtigen in staat te stellen hun natuurlijk gedrag uit te oefenen. In het wild zwemmen deze dieren tot zo’n 100 kilometer per dag. Het opsluiten van dolfijnen en orka’s in kunstmatige watertanks is vergelijkbaar met wat een levenslange lockdown zou betekenen voor een mens. Beeldmateriaal bevestigt de zorgen over het welzijn van Morgan. Dierenbeschermingsorganisaties maakten beelden van abnormaal gedrag en foto’s laten zien dat de orka haar tanden stuk bijt op de randen van het zwembad waarin ze verblijft, waarschijnlijk uit verveling,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

“De Spaanse autoriteiten zijn verantwoordelijk om toe te zien op de CITES-regels ter bescherming van bedreigde diersoorten. Als ze dat niet doen, heeft de Europese Commissie de plicht om in te grijpen. Met onze vragen sporen we de Europese Commissie aan om actie te ondernemen. Hoewel het waarschijnlijk niet meer mogelijk is om Morgan terug te laten keren in het wild, bestaan er opvanglocaties die veel geschikter zijn voor orka’s en waar de dieren niet als circusattractie worden ingezet. Daar is Morgan beter af dan in het toeristische Loro Parque.”

Gerelateerd nieuws

Natuurherstelwet heeft plenaire stemming Europees Parlement overleefd

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag de Europese Natuurherstelwet gesteund. De Partij voor de Dieren is b...

Lees verder

"Ongekend dat Von der Leyen uit persoonlijk wrok de beschermde status van de wolf de nek wil omdraaien”

“Het is ongekend dat Von Der Leyen uit persoonlijk wrok tegen de wolf haar positie als voorzitter van de Europese Commissie g...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee