Natuur­her­stelwet heeft plenaire stemming Europees Parlement overleefd


12 juli 2023

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag de Europese Natuurherstelwet gesteund. De Partij voor de Dieren is blij dat het Europees Parlement groen licht heeft gegeven voor totstandkoming van deze broodnodige wet.

Het Europees Parlement heeft helaas wel desastreuze afzwakkingen aangenomen. Het hangt nu af van de standvastigheid van EU-leiders en milieuministers of de wet sterk genoeg blijft om ernstig beschadigde natuur in Europa daadwerkelijk te herstellen. Tijdens eindonderhandelingen tussen de 27 EU-ministers en het Europees Parlement zal worden bepaald hoe de Natuurherstelwet er uiteindelijk uit komt te zien.

De Europese fractie van de Partij voor de Dieren heeft in de afgelopen maanden meer dan 100 voorstellen ingediend voor een sterke Natuurherstelwet en deelgenomen aan 15 onderhandelingsrondes over dit belangrijke plan.

Om medische redenen heeft Europarlementariër Anja Hazekamp deze week helaas niet kunnen deelnemen aan de plenaire stemmingen. Momenteel is Hazekamp nog herstellende van een heupbreuk die ze opliep tijdens een val in een Roemeens hondenasiel, waar ze zich inzette voor het lot van straathonden. Hazekamp heeft haar werkzaamheden op afstand voortgezet. "Tot mijn grote spijt was een reis naar Straatsburg op dit moment niet verantwoord. Ik verwacht na het zomerreces mijn werkzaamheden weer voor 100% op te pakken," aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren zal alles blijven doen wat in haar macht ligt om de kwetsbare natuur in Nederland, Europa en de rest van de wereld te beschermen en te herstellen, in het belang van mens, dier en milieu.

Amendementen in de milieucommissie, de landbouwcommissie en de visserijcommissie ingediend door de Partij voor de Dieren voor een sterke Natuurherstelwet

Gerelateerd nieuws

Opinie: Gentech-gewassen toestaan is de doodsteek voor de duurzame landbouw

Gepubliceerd op NRC.nl op 6 juli 2023 Met het wetsvoorstel voor het gebruik van nieuwe genetische technieken in de landbouw ...

Lees verder

"Inzetten Orka Morgan als circusattractie in strijd met EU-regels"

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw vragen gesteld aan de Europese Commissie over de uit het wild afkomstige orka Morgan....

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee