Vragen over EU-certi­fi­caten voor over­brenging binnen de EU die vrij­stel­lingen van de verbods­be­pa­lingen van Veror­dening (EG) nr. 338/97 van de Raad toestaan


Indiendatum: 6 jul. 2023

Question for written answer
to the Commission

Rule 138
Anja Hazekamp (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Pascal Durand (S&D)

The wild-born female orca Morgan is the only captive orca in the EU protected as an Annex A specimen under Article 8(1) of Regulation 338/97. Under Article 8(1) public display for commercial purposes and use for commercial gain of an Annex A specimen is prohibited.

Dutch authorities issued EU Certificate 11NL114808/20 to Dolfinarium Harderwijk for the single transfer of Morgan to Loro Parque (attachment). The Certificate is transaction specific under Articles 11(4) and 48(1)(d) of Regulation 865/2006.

1. Does the Commission agree box 1 of the Certificate identifies Dolfinarium Harderwijk as “holder” and box 20 expresses the Dutch authority’s intention to issue a transaction specific certificate?

2. Given the Certificate states that it is ‘valid only for the holder in box 1’ isn’t Loro Parque required to request a new certificate to be exempt from the provisions in Article 8(1) of the Regulation, following Morgan’s transfer and Loro Parque’s subsequent commercial use of Morgan?

3. Is the Commission aware of any EU Certificate issued to Loro Parque to display Morgan for commercial purposes and if not, what does this say about implementation of Regulation 338/97 regarding protections to be afforded the only wild-born Annex A orca in captivity in the EU?

Indiendatum: 6 jul. 2023
Antwoorddatum: 22 aug. 2023

Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie

De EU-verordening inzake de handel in wilde dieren en planten[1] wordt uitgevoerd door de EU-lidstaten. In het onderhavige geval is het aan de Spaanse autoriteiten om het certificaat te controleren en na te gaan of aan de in het certificaat vermelde voorwaarden is voldaan. Voor zover de Commissie weet, hebben de Spaanse autoriteiten in het kader van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier‐ en plantensoorten (Cites) in 2022 een bezoek gebracht aan Loro Parque, en geconcludeerd dat het certificaat geldig was en dat aan de nodige voorwaarden was voldaan.

[1] Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier‐ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).

Interessant voor jou

Vragen over extra maatregelen tijdens diertransporten deze zomer

Lees verder

Vragen over onterecht verstrekte vergroeningssubsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer