Europese Farm 2 Fork strategie uitgelekt


19 mei 2020

Dierenwelzijn, vleesvermindering, het omlaag brengen van gebruik van landbouwgif en antibiotica en het verduidelijken van consumentinformatie moeten topprioriteiten zijn in de Europese strategie voor duurzaam voedsel. Dat zegt Europarlementariër Anja Hazekamp, die als rapporteur een reactie namens het Europees Parlement zal schrijven op de Europese strategie om de voedselketen ‘van boerderij tot bord’ duurzamer te maken.

De strategie die woensdag officieel gepubliceerd wordt, maar vandaag al uitlekte, bevat een aantal goede voorstellen. Zo worden EU-regels voor diertransporten en slachthuizen herzien. "Dat is pure noodzaak," stelt Hazekamp. "We hebben vele jaren aangedrongen op strengere regels voor diertransporten. Het is een doorbraak dat de Europese Commissie de regels nu ook echt gaat aanpassen. De EU vervoert jaarlijks meer dan anderhalf miljard dieren, vaak onder afschuwelijke omstandigheden. Ook gebeuren er grote ongelukken, zoals afgelopen november toen er meer dan 14.000 schapen verdronken doordat een overbeladen vrachtschip kapseisde."

"De vaak wekenlange export van levende dieren naar landen buiten de EU moet stoppen en de maximale vervoerstijden voor alle diertransporten moeten drastisch omlaag. Naar verwachting is daarvoor ook steun binnen de milieucommissie van het Europees Parlement. Ook de frequente misstanden in slachthuizen moeten hoognodig worden aangepakt."

'Doelen vermindering gifgebruik nog te onduidelijk'
De doelen die de Europese Commissie stelt op het gebied van vermindering van landbouwgif zijn nog te onduidelijk. "Er moeten ambitieuze en bindende doelstellingen komen over het verminderen van gifgebruik, en de meest gevaarlijke stoffen moeten direct verboden worden om mens, dier en milieu te beschermen."

Cruciaal: plannen voor krimp veehouderij ontbreken
In de 'Boerderij tot bord strategie' ontbreken vooralsnog voorstellen om het aantal dieren in de veehouderij omlaag te brengen, terwijl dit cruciaal is om klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteitsverlies te stoppen en het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren. Aan de miljardensubsidies die de vee-industrie ontvangt via het gemeenschappelijk landbouwbeleid komt voorlopig geen einde. "De Europese Commissie gebruikt grote woorden door te zeggen dat de Europese Unie wereldleider wil worden op het gebied van duurzame voedselproductie. Maar alleen een heroverweging van het aantal dieren in de veehouderij en een sterke promotie van duurzame diëten zal dat doel daadwerkelijk binnen bereik brengen," aldus Hazekamp.

Op verzoek van de Partij voor de Dieren wordt wel een streep gezet door de Europese miljoenensubsidies voor vleesreclames.

Info over herkomst, milieu en dierenwelzijn op voedseletiket
De gepresenteerde voorstellen voor het verbeteren van consumentinformatie kunnen op steun rekenen van de Partij voor de Dieren, al zal Hazekamp in haar initiatiefrapport in de milieucommissie voorstellen voor verdere versterking daarvan presenteren. "Als je een product koopt is het belangrijk dat je alle informatie over voedingswaarden, herkomst en impact op milieu en dierenwelzijn gemakkelijk terug kunt vinden op het etiket. Zo moet duidelijk zijn of een dier in een kooi, een stal of buiten in de wei heeft geleefd. Informatie moet duidelijk zijn en niet misleidend, zoals nu nog soms het geval is."

Gerelateerd nieuws

‘EU moet commerciële tijgerhandel niet langer toelaten’

De EU moet de handel in tijgers en lichaamsdelen van tijgers verbieden. Dat stelt Europarlementariër Anja Hazekamp in schrift...

Lees verder

EU schrapt miljoenensubsidies voor vleesreclames

De Europese Unie schrapt de miljoenensubsidies voor vleesreclames als ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees’ en ‘What a wo...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee