Vragen over struc­turele misstanden bij de transport van onge­speende kalfjes van Ierland naar de contro­le­posten bij de Franse haven Cherbourg


Indiendatum: mrt. 2023

Kalfjes worden vanaf een leeftijd van twee tot vier weken tot wel 50 uur getransporteerd van Ierland naar controleposten in Frankrijk, waarbij de voorgeschreven behoefte om deze dieren tijdig te voeden ernstig wordt geschonden [1, 2].

Dierenbeschermingsorganisaties L214 en Eyes on Animals hebben herhaaldelijk gerapporteerd over mishandeling tijdens transport van kalfjes vanuit Ierland bij aankomst in controleposten bij Cherbourg [2, 3]. Recent zijn opnieuw beelden gemaakt van grove mishandeling van kalfjes middels stokken, peddels, dranghekken en slagen op het hoofd [4].

1. Is de Commissie van mening dat de mishandeling van dieren tijdens transport of in controleposten, zoals herhaaldelijk waarneembaar bij de controleposten bij Cherbourg, in strijd is met Verordening 1/2005?

2. Gaat de Commissie, gezien de ernstige schendingen van dierenwelzijn bij de controleposten van Cherbourg, spoedig in gesprek met de bevoegde Franse autoriteiten of komt zij zelf in actie om de autorisatie van deze controleposten in te trekken, zoals voorgeschreven in de in artikel 31, lid 2, van Verordening 1/2005 bedoelde procedure [5]?

3. Kan de Commissie aangeven welke andere stappen zij nog voor de herziening van Verordening 1/2005 onderneemt om ervoor te zorgen dat kalfjes die afhankelijk zijn van melk niet over zee en lange afstanden worden getransporteerd?

[1] https://www.eyesonanimals.com/wp-content/uploads/2022/03/202203024_EXT_Transport-of-unweaned-calves-from-Ireland.pdf

[2] https://www.youtube.com/watch?...

[3] https://www.l214.com/wp-content/uploads/2019/04/Dossier_transport_veaux_nourrissons_L214.pdf

[4] https://vimeo.com/810887324/cf1fc3ab84

[5] Artikel 36, Verordening (EG) nr. 1/2005