Vragen over Kroatische regeringsvertegenwoordigers die herdenking oorlogsmisdadiger bijwonen

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Op 29 november 2017 werd Slobodan Praljak door het Joegoslaviëtribunaal van de VN in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Het Joegoslaviëtribunaal achtte Praljak verantwoordelijk voor gewelddadige etnische zuiveringen in Bosnië tussen 1992 en 1995. Direct na de uitspraak pleegde Praljak zelfmoord.

Op 11 december 2017 is de dood van Praljak in Kroatië officieel herdacht in aanwezigheid van twee ministers van de Kroatische regering(1).

1) Bent u het met mij eens dat het ongepast is dat een EU-lidstaat ministers afvaardigt naar de herdenking van een oorlogsmisdadiger die door een VN-tribunaal is veroordeeld voor oorlogsmisdaden en voor misdaden tegen de mensheid?

2) Is het gepast dat Kroatische regeringsvertegenwoordigers openlijk protesteren tegen de veroordeling van een oorlogsmisdadiger door het Joegoslaviëtribunaal, terwijl mensenrechten een centrale rol zouden moeten spelen in de Europese Unie?

3) Gaat u de Kroatische regering hierop aanspreken?

(1) http://www.balkaninsight.com/en/article/zagreb-commemorates-praljak-by-rejecting-verdict-12-11-2017