Vragen over inna­mestop drink­water door vervuiling rivier­water met gif


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Onlangs hebben Nederlandse drinkwaterbedrijven de inname van water voor drinkwaterproductie uit rivier de Maas noodgedwongen stopgezet vanwege grensoverschrijdende vervuiling met landbouwgif. Een van de getroffen waterbedrijven, WML, meldt dat innamestops zo’n vijftig keer per jaar voorkomen, onder meer vanwege te hoge concentraties van landbouwgif, industriële verontreiniging, medicijnresten en vervuiling door andere stoffen.

1) Is de Commissie het ermee eens dat de grote hoeveelheid noodzakelijke innamestops van water uit rivieren onacceptabel is en welke aanvullende acties gaat de Commissie ondernemen om vervuilingen van waterbronnen door landbouwgif en andere chemische stoffen op korte termijn te verminderen?

2) Is de Commissie -gezien het grote aantal overschrijdingen van normen voor verschillende stoffen- van plan om lidstaten tot de orde te roepen inzake hun verantwoordelijkheid om grond- en oppervlaktewateren schoon te houden en is de Commissie van mening, dat deze grensoverschrijdende problematiek voldoende effectief te voorkomen is binnen de huidige Europese milieuwetgeving?

3) In hoeverre zal de Commissie de bescherming van drinkwaterbronnen een prioriteit maken bij de evaluatie van de Europese waterwetgeving (de KRW) en bij de Europese REFIT-evaluatie van pesticidewetgeving en kan de Commissie aangeven wanneer deze evaluaties gepubliceerd worden?