Vragen over hulp aan achter­ge­bleven dieren in Oekraïne


Indiendatum: 4 mrt. 2022

Door de agressieve invasie van Oekraïne zijn sinds 24 februari al 1 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht, voornamelijk naar de EU. Naast de afschuwelijke gevolgen voor Oekraïne en haar bevolking, zijn er ook steeds grotere gevolgen voor dieren zichtbaar.

1) Kan de Commissie bevestigen dat alle lidstaten ervoor zorgen dat vluchtelingen uit Oekraïne met huisdieren worden toegelaten, dat er na aankomst voor huisdieren de verplichte gezondheidstests en vaccinatie die in de EU gelden gratis beschikbaar worden gesteld en dat er opvang wordt voorzien waarbij vluchtelingen met huisdieren niet geweigerd zullen worden?

2) Zorgt de Commissie ervoor dat de 500 miljoen euro gereserveerd uit het EU-budget voor humanitaire steun aan Oekraïne1, voornamelijk bedoeld om de nood van burgers te verzachten en vluchtelingen te verzorgen, ook noodhulp aan dieren omvat, zoals voedsel, veterinaire diensten en transport voor eventueel nodige evacuatie, of is zij voornemens hiervoor aanvullend budget te reserveren?

3) Is de Commissie bereid om een versnelde procedure, zoals CITES, te starten om dieren vanuit Oekraïne naar de EU te kunnen evacueren, bijvoorbeeld in het geval van in het wild levende dieren die in opvangcentra of dierentuinen gehouden worden?

​[1] https://ec.europa.eu/commissio...

Indiendatum: 4 mrt. 2022
Antwoorddatum: 11 apr. 2022

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: P-000915/2022


De Commissie bevestigt dat de lidstaten faciliteringsregelingen hebben getroffen om in deze uitzonderlijke situatie het niet-commerciële verkeer naar hun grondgebied toe te staan van gezelschapsdieren die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor binnenkomst in de EU. De bevoegde veterinaire autoriteiten in alle lidstaten, en met name de lidstaten in de grensregio’s, passen dergelijke regelingen toe, waaronder het gratis vaccineren en merken van gezelschapsdieren. Er bestaat een coördinatiemechanisme tussen de lidstaten om te zorgen dat de relevante bevoegde autoriteiten op passende wijze worden geïnformeerd wanneer de lidstaat van binnenkomst niet de eindbestemming van de vluchtelingen is.

De Commissie bevestigt dat de lidstaten soortgelijke uitzonderlijke regelingen toepassen om de binnenkomst van dierentuin‐ en circusdieren in de EU te vergemakkelijken. De Europese vereniging van dierentuinen en aquaria (EAZA) heeft een verklaring afgelegd over de situatie in Oekraïense dierentuinen en heeft middelen verzameld ter ondersteuning van onder meer de eventuele verplaatsing van dieren naar tijdelijke huisvesting in Oekraïne of in het buitenland(1). De Commissie is ervan op de hoogte dat verschillende grote carnivoren zijn gered(2) en dat de lidstaten alle beschikbare mogelijkheden gebruiken om de verplaatsing van de geredde dieren over de verschillende grenzen met Oekraïne te versnellen.

Wat noodhulp betreft is er, van het pakket van 500 miljoen euro, 85 miljoen euro aan humanitaire financiering voor Oekraïne en 8 miljoen euro voor Moldavië, door humanitaire partnerorganisaties te verdelen. De financiering zal mensen in Oekraïne en mensen die naar buurlanden zijn gevlucht, helpen om in hun basisbehoeften (voedsel, water, gezondheidszorg, onderdak, bescherming) te voorzien.

(1)https://www.eaza.net/assets/Up...
(2)https://en.aap.eu/rescue-opera...

Interessant voor jou

Vragen over jachthonden uitgesloten van Spaanse dierenwelzijnswet

Lees verder

Vragen over het verband tussen gestrande beschermde walvisachtigen voor de kust van Corfu en gelijktijdige aardolie-exploratie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer