Vragen over het omzeilen van EU-sancties: werkt PwC mee?


Indiendatum: 7 dec. 2023

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003581/2023
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Nikolaj Villumsen (The Left), Malin Björk (The Left), Anja Hazekamp (The Left)

Volgens gelekte documenten en berichten in de pers[1] zou de Cypriotische tak van het internationale adviesbureau PwC een Rus die op de EU-sanctielijst was geplaatst hebben geholpen bij een poging om meer dan 1 miljard EUR weg te sluizen en zo de Europese sancties te omzeilen.

Als dit waar is, zou dit een buitengewoon ernstige zaak zijn die uiteraard onmiddellijke en grote gevolgen zou moeten hebben voor alle betrekkingen tussen PwC en de EU-instellingen, waaronder een verbod op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van PwC in de gebouwen van de EU-instellingen.

Wij verzoeken de Commissie in verband met deze ernstige beschuldigingen antwoord te geven op de volgende drie vragen (en haar antwoorden te onderbouwen):

1. Is de Commissie van plan om alle bestaande contracten met PwC per direct op te schorten en geen nieuwe contracten te sluiten zolang er nog een onderzoek naar deze kwestie loopt?

2. Is de Commissie van plan om, als wordt vastgesteld dat een vestiging van PwC een of meer onderdanen van Rusland actief heeft geholpen om EU-sancties te omzeilen en bevriezing van tegoeden te voorkomen, maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat lopende contracten van de EU met PwC worden ontbonden en dat er door de EU met PwC geen nieuwe contracten meer worden gesloten, en dat ook indirecte contractuele relaties tussen de EU en PwC worden verbroken en in de toekomst verboden zijn?

3. Kan de Commissie toelichten welke andere maatregelen tegen PwC kunnen worden genomen, naast het starten van een strafrechtelijke procedure, wegens het helpen omzeilen van EU-sancties?

[1] https://www.theguardian.com/bu...

Indiendatum: 7 dec. 2023
Antwoorddatum: 14 feb. 2024

Antwoord van Mevrouw McGuinness namens de Europese Commissie

De EU heeft ongekende beperkende maatregelen (sancties) opgelegd als reactie op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van sancties. De Commissie heeft echter grote inspanningen geleverd om de lidstaten te ondersteunen en werkt nauw samen met de nationale bevoegde autoriteiten om omzeilingsrisico’s aan te pakken. Op EU-niveau moeten begunstigden en contractanten die EU-financiering ontvangen, de EU-sancties naleven. Wanneer blijkt dat ontvangers van EU-financiering handelen in strijd met sancties of andere toepasselijke wetgeving, kunnen lopende contracten worden beëindigd en kunnen zij worden uitgesloten van toekomstige EU-financiering.

Naar aanleiding van de beschuldigingen tegen PwC en anderen nam de Commissie contact op met de autoriteiten in Cyprus en verwelkomde zij de uitnodiging die president Christodoulides publiekelijk richtte aan deskundigen op het gebied van financiële criminaliteit om Cyprus te helpen bij zijn lopende onderzoeken. De Commissie blijft klaar staan om Cyprus bij dit belangrijke werk te steunen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de aangekondigde wetgeving inzake dierenwelzijn

Lees verder

Vragen over regelgevers en lobbyende fabrikanten van bestrijdingsmiddelen treffen elkaar op de kerstmarkt

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer