Vragen over het herbe­volken van nert­sen­fok­ke­rijen in Dene­marken


Indiendatum: 16 dec. 2022

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp


In verschillende lidstaten is het fokken van nertsen voor bont de afgelopen jaren opgeschort of definitief gestopt, nadat op nertsenfokkerijen werd vastgesteld dat gehouden nertsen besmet waren geraakt met het COVID19-virus en de bontindustrie grote risico's tot gevolg heeft voor de gezondheid van mensen en dieren.

Vanaf 1 januari 2023 is nertsenfokkerij echter opnieuw toegestaan in Denemarken, waarvoor tienduizend nertsen per schip vanuit IJsland onderweg zouden zijn naar Denemarken om een nieuw fokprogramma op te starten [1].

  1. Kan de Commissie bevestigen hoeveel nertsen er vanuit IJsland, en eventueel andere landen, vervoerd worden naar Denemarken in het kader van het nieuwe fokprogramma?
  2. Vindt de Commissie het verstandig om het intensief houden van niet-gedomesticeerde dieren, waarbij duizenden dieren op onnatuurlijke wijze in kleine draadgazen kooien dicht bij elkaar worden gehouden onder chronisch stressvolle omstandigheden, voort te zetten, wetende dat dit risico's inhoudt voor het welzijn en de ziektegevoeligheid van mensen en dieren?
  3. Is de Commissie bereid de Deense regering te wijzen op de grote weerstand die tegen de bontindustrie bestaat, zoals wordt aangetoond in het Europees burgerinitiatief 'Fur Free Europe' dat vraagt om bontfokkerijen en de verkoop van bontproducten in de EU te verbieden [2]?

[1] https://www.icelandreview.com/news/danish-breeders-to-import-icelandic-mink/
[2] https://www.eurogroupforanimals.org/fur-free-europe

Interessant voor jou

Vragen over het standpunt van de Commissie over het verbod op visserij met levend aas

Lees verder

Vragen over hoogpathogene vogelgriep en opruimplicht van (mogelijk) besmette overleden dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer