Vragen over het doden van zwerf­honden in Oekraïne


Indiendatum: apr. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Diverse media berichten in aanloop naar het aankomend Eurovisie Songfestival over doding van zwerfhonden in Oekraïne.

1) In 2011 stelde de Commissie dat er ‘recent tekenen van vooruitgang vastgesteld zijn’ op het gebied van ‘de brutale afslachtingen van zwerfhonden’ in Oekraïne [1]. Is de Commissie nog steeds van mening dat er sprake is van vooruitgang betreffende de behandeling van zwerfhonden in Oekraïne?

2) Neemt u afstand van de wrede behandeling van zwerfhonden en gaat u Oekraïne aanspreken op schending van de Europese Conventie voor de Bescherming van Huisdieren?

Volgens voorstanders van het associatieverdrag met Oekraïne zou het verdrag leiden tot beter dierenwelzijn in Oekraïne en zou op verzoek van een partij overleg tussen de EU en Oekraïne over dierenwelzijn kunnen plaatsvinden (art 68).

3) Ziet u op basis van het associatieverdrag en de belofte van de Commissie dat zij ‘nauwlettend zal toezien op de aanpassing van de Oekraïense wetgeving aan de wetgeving van de EU’ [3] mogelijkheden om met Oekraïne in overleg te treden en het land te dwingen een einde te maken aan het doden van zwerfhonden, en zo niet, hadden dan geen betere garanties voor dierenwelzijn geëist moeten worden tijdens de onderhandelingen?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011178&language=EN

[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-004867&language=EN

NL

E-002735/2017

Antwoord van vicevoorzitter Mogherini

namens de Commissie

(28.6.2017)

Berichten over de behandeling van zwerfhonden zijn tegenstrijdig en moeilijk te verifiëren: in bepaalde media wordt bezorgdheid geuit, terwijl op andere plaatsen[1] wordt gemeld dat het stadsbestuur van Kiev geen zwerfhonden doodt noch gedood heeft.

Op 1 augustus 2014 ratificeerde Oekraïne het Europees Verdrag tot bescherming van gezelschapsdieren (CETS nr. 125), een initiatief dat door de Raad van Europa wordt beheerd en waarbij de EU geen partij is.

De Europese Commissie beschikt over beperkte middelen om op dit specifieke vlak in te grijpen aangezien het welzijn van zwerfhonden niet valt onder de EU-regelgeving of de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. De Commissie ondersteunt de inspanningen van de Oekraïense autoriteiten om de normen voor dierenwelzijn af te stemmen op die van de EU op het gebied van handel in levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Zwerfhonden en wilde dieren in gevangenschap vallen niet onder deze vereiste in het kader van de associatieovereenkomst/diepe en brede vrijhandelsovereenkomst.

[1] http://www.stopfake.org/en/fake-kyiv-to-cull-stray-dogs-for-eurovision-song-contest/