Questions on trans­lation of EU Zoos Directive Good Practices document


Indiendatum: mei 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

The 1999/22/EC Zoos Directive relating to the keeping of wild animals in zoos constitutes a crucial legislation for the management of wild animals in captivity by establishing a compulsory and centrally regulated licencing of zoo facilities in EU Member States.

However, reports by NGOs and several Official Complaints against Member States for non-compliance, highlighted the failure of many Member States to implement and enforce this Directive.

To support practitioners and Member States in implementing the requirements of the Zoos Directive, in July 2015, the European Commission published the EU Zoos Directive Good Practices Document. This long-awaited document is still only available in English, making it inaccessible to relevant stakeholders in many Member States.

EU citizens should have access to EU legislation and key political documents in the official languages of the EU.

1) Does the Commission agree that to significantly improve the level of implementation of this Directive this crucial document must be available in all languages of the EU?

2) What is the reason for this delay and is the Commission planning to translate this document in all languages of the EU?

3) What other measures will the Commission take to improve the welfare of animals kept in zoos?

NL

E-003290/2017

Antwoord van de heer Vella

namens de Commissie

(4.7.2017)

Het document over goede praktijken bij de dierentuinrichtlijn van de EU[1] is in samenwerking met de bij de richtlijn[2] betrokken groepen belanghebbenden opgesteld en voorziet in wetenschappelijk onderbouwd advies en voorbeelden van goede praktijken om de uitvoering te vergemakkelijken. Het bevat informatie over de huisvesting van dieren, met inbegrip van kooien en het ontwerp van de leefomgeving, maatregelen tot verbetering, sociale groepen, voorschriften voor de verzorging, diergeneeskundige zorg en voedingsprogramma’s.

In de dierentuinrichtlijn wordt er in overweging 5 op gewezen dat organisaties zoals de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) ook richtsnoeren voor de verzorging en huisvesting van dieren in dierentuinen hebben opgesteld[3], die als leidraad zouden kunnen dienen voor de formulering en vaststelling van nationale normen.

Het 192 bladzijden tellende document over goede praktijken is enkel bedoeld ter informatie en schept voor de lidstaten geen verplichtingen. Het maakt daarom geen deel uit van de categorie documenten die de Commissie naar alle EU-talen moet vertalen. Het belang dat de verschillende belanghebbenden aan de vertaling van het document over goede praktijken van de EU hechten, is echter ook ter sprake gebracht.

De Commissie is van plan de lopende Refit-evaluatie[4] af te ronden en het werkdocument over de evaluatie van de dierentuinrichtlijn tegen eind 2017 te publiceren. Met de evaluatie zal bij toekomstige beslissingen rekening worden gehouden, met inbegrip van haalbare methoden om de doelgroep beter te bereiken, zoals het geachte Parlementslid heeft vermeld.

[1] http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/EU_Zoos_Directive_Good_Practices.pdf

[2] Richtlijn 1999/22/EG van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen, PB L 94 van 9.4.1999, blz. 24.

[3] http://www.eaza.net/assets/Uploads/Standards-and-policies/Standards-Accommodation-Care-2014-v2.pdf

[4] http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/refitzoosdirective/index_en.htm

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het doden van zwerfhonden in Oekraïne

Lees verder

Oral question on Norway reopening whale-hunting season despite the worldwide moratorium on whaling

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer