Vragen over Franse wetgeving op het gebied van bena­mingen van vlees­ver­vangers


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Volgens mediaberichten [1,2] heeft het Franse parlement een wet aangenomen die het verbiedt om vegetarische producten aan te bieden onder namen als ‘worst’, ‘schnitzel’ etc, op straffe van een dwangsom van €300.000. De Fransen zouden de wet rechtvaardigen met de uitspraak van het Europese Hof in zaak C-422/16 [3]. Echter vermeldt deze uitspraak expliciet geen betrekking te hebben op de vlees- en visserijsector.

1) Deelt de Commissie de mening dat producten die zijn aangeduid als ‘vegetarische worst’ of ‘vegetarische schnitzel’, voorzien van etiket met vermelding van ingrediënten, geen enkele aanleiding geven tot verwarring?

Lidstaten mogen volgens VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 nationale maatregelen vaststellen, mits zij het vrije verkeer van goederen niet verbieden, belemmeren of beperken.

2) Belemmert of beperkt het Franse verbod op namen als ‘vegetarische worst’ het vrije verkeer van vegetarische voedselproducten en is de wet in strijd met Verordening Nr.1169/2011?

3) Deelt u mijn zorg dat door de wet consumenten beperkt worden in hun keuze voor milieuvriendelijke, plantaardige alternatieven voor vlees?

[1] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/apr/19/france-vegetarian-foods-no-meat-words
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/14/tofuboter-en-veggie-kaas-mogen-niet-van-het-hof-11085726-a1562975
[3] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=260717?????

Word lid

    Word lid Doneer