Vragen over de mili­eu­ef­fect­re­portage van Lelystad Airport


Indiendatum: jun. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Nederland heeft op 21 februari 2018 de milieueffectrapportage over Lelystad Airport [1] gepubliceerd. Daarin is het effect van de toename van de (verwachte) CO2-uitstoot voor het klimaat niet beoordeeld.

1) Is de Commissie het met mij eens dat uit artikel 3 lid c van Richtlijn 2014/52/EU waarin staat dat er bij de milieueffectrapportage moet beoordeeld worden op de gevolgen voor land, bodem, water, lucht én klimaat, volgt dat voorafgaand aan de goedkeuring en uitvoering van een project, in kaart moet worden gebracht welk effect de toename van de (verwachte) CO2-uitstoot heeft voor het klimaat?

2) Zo niet, hoe dienen volgens de Commissie de effecten voor klimaat dan wel te worden beoordeeld?

3) Binnen welke termijn en op welke wijze gaat de Commissie Nederland op de hoogte brengen dat de milieueffectrapportage over Lelystad Airport moet voldoen aan alle vereisten in Richtlijn 2014/52/EU?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/21/201833069-11-mer-actualisatie-hoofdrapport

Interessant voor jou

Vragen over Franse wetgeving op het gebied van benamingen van vleesvervangers

Lees verder

Vragen over de bevestiging van milieurisico's kunstgras door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer