Vragen over extra maat­re­gelen tijdens dier­trans­porten deze zomer


Indiendatum: jun. 2023

Elk jaar vinden in de zomer diertransporten plaats bij hogere temperaturen dan het aanbevolen maximum van 30 graden zoals voorgeschreven in Verordening 1/2005 [1].

Het welzijn van koeien en varkens wordt bij temperaturen boven de 25 graden al ernstig aangetast [2, 3], bij schapen kan hittestress al vanaf 28 graden ontstaan [4], bij konijnen kan alleen tot 27.8 (THI) hittestress worden voorkomen [5] en ook bij kippen ontstaat al bij lagere temperaturen, in combinatie met hogere luchtvochtigheid, hittestress [6].

1. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat dieren deze zomer niet bij hoge temperaturen, zoals aanbevolen door EFSA [2,3,4,5, 6], op transport worden gezet?

2. Welke extra (temperatuur)controles bij diertransporten, inclusief tijdelijke opschorting van diertransporten indien deze controles ontoereikend zijn, is de Commissie zelf, en via de lidstaten, van plan om deze zomer uit te laten voeren?

3) Hoe gaat de Commissie erop toezien dat de lidstaten deze zomer geen diertransporten toelaten die in strijd zijn met Verordening (EG) nr. 1/2005, met name bij hoge temperaturen tijdens diertransporten op zee of na aankomst buiten de EU?

[1] Verordening 1/2005, Hoofdstuk VI, 3.1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&qid=1687359237306

[2] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7442

[3] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7445

[4] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.2903/j.efsa.2022.7404

[5] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.2903/j.efsa.2022.7441

[6] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.2903/j.efsa.2022.7441

Interessant voor jou

Vragen over structurele misstanden bij de transport van ongespeende kalfjes van Ierland naar de controleposten bij de Franse haven Cherbourg

Lees verder

Vragen over EU-certificaten voor overbrenging binnen de EU die vrijstellingen van de verbodsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad toestaan

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer