Vragen over ernstige inbreuken op EU-regels bij door Roemenie geau­to­ri­seerde dierans­porten


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Roemeense autoriteiten autoriseerden onlangs een massatransport met zeventigduizend schapen naar de Perzische Golf. De schapen werden vervoerd op het schip ‘Al Shuwaikh’ door vervoersbedrijf Livestock Transport & Trading (KLTT).

Al vooraf was duidelijk dat dit transport in strijd is met Verordening (EG) 1/2005. Bijvoorbeeld vanwege grote overschrijding van de maximumtemperaturen waarin dieren vervoerd mogen worden.

Ondergetekend parlementslid constateerde ter plaatse in de haven van Midia dat er grof geweld werd gebruikt tegen de schapen terwijl ze werden opgeladen. Hiervan zijn videobeelden gemaakt [1].

De Commissie waarschuwde de Roemeense autoriteiten in Maart al dat er zorgen waren over de Roemeense inspecties en autorisaties van diertransporten. Daarnaast vroeg de Commissie expliciet om het transport met de Al Shuwaikh niet toe te staan.

1) Overweegt de Commissie een inbreukprocedure nu Roemenië meermaals, willens en wetens, Verordening 1/2005 heeft overtreden?

2) In Resolutie A8-0057/2019 verzocht het parlement de Commissie om een rode lijst op te stellen van marktdeelnemers die herhaalde en ernstige inbreuken op de verordening hebben gepleegd. Wanneer is deze lijst beschikbaar en komt vervoerder KLTT op deze lijst?

3) Gaat de Commissie, vanwege de stelselmatige welzijnsproblemen, vervoer van levende dieren naar landen buiten de EU verbieden, indien lidstaten geen maatregelen nemen?

[1] https://player.vimeo.com/exter...

Word lid

    Word lid Doneer