Vragen over een verplichte etiket­tering van voeding met de Nutri-Score: een kwestie van volks­ge­zondheid


Indiendatum: dec. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Michèle Rivasi, Tilly Metz, Petra De Sutter, Biljana Borzan, Christel Schaldemose, Anja Hazekamp, Milan Brglez, Sara Cerdas, Benoît Biteau, Véronique Trillet-Lenoir, Eric Andrieu, Sven Giegold

Een derde van de kinderen en de helft van de volwassenen in Europa hebben te kampen met overgewicht of obesitas. Overgewicht houdt een verhoogd risico in om voedingsgerelateerde chronische ziekten als diabetes en kanker te ontwikkelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (1) is voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking een nuttig instrument om consumenten te helpen omschakelen op gezondere eetgewoonten.

Een dergelijke voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking kan pas efficiënt zijn als ze in de hele EU wordt toegepast en moet worden ontwikkeld op basis van degelijk en onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat vrij is van commerciële belangen.

Momenteel wordt er op vrijwillige basis een Nutri-Score vermeld op voeding in Frankrijk, België en Spanje, terwijl Duitsland en Nederland onlangs hebben aangegeven dat zij de Nutri-Score verkiezen voor de etikettering van voedingsmiddelen. De Nutri-Score is ontwikkeld door een team van onafhankelijke onderzoekers (2) en inmiddels zijn er al talrijke publicaties verschenen waarin wordt aangetoond dat de etikettering doeltreffend is om consumenten te helpen gezondere keuzes te maken (3).

1) Wanneer wordt het verslag van de Commissie over voedingswaarde-etikettering op de voorkant van verpakkingen gepubliceerd?

2) Is de Commissie voorstander van een gestandaardiseerde etikettering op EU-niveau, in het belang van zowel de consumenten als de bedrijfswereld?

3) Is zij voorstander van een verplichte etikettering van alle voedingsmiddelen met de Nutri-Score in de hele EU?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 4 mrt. 2020

NL

E-004590/2019

Antwoord van mevrouw Kyriakides

namens de Europese Commissie

(4.3.2020)

Op grond van Verordening (EU) nr. 1169/2011[1] moet de Commissie een verslag indienen over het gebruik van extra uitdrukkings- en presentatievormen, over de gevolgen ervan voor de interne markt en de vraag of het raadzaam is deze uitdrukkings- en presentatievormen verder te harmoniseren. In het verslag zullen ook andere regelingen voor de verstrekking van voedingswaarde-informatie op de voorkant van verpakkingen aan bod komen. De conclusies van het verslag, dat naar verwachting in maart 2020 zal worden goedgekeurd als onderdeel van de “van boer tot bord”-strategie, zullen dienen als input voor het verdere debat over de wijze waarop consumenteninformatie over de voedingswaarde van voedsel kan worden verbeterd.

[1] Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

Interessant voor jou

Vragen over de nieuwe actieve gifstof Pydiflumetofen

Lees verder

Vragen over de invoer van ingevroren vette levers voor de productie van foie gras

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer