Vragen over derogatieverzoek van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Nederland onderhandelt momenteel met de Commissie over het derogatieverzoek van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021. Tijdens de derogatieperiode 2014-2017 heeft Nederland echter niet voldaan aan de voorwaarden vanwege grootschalige en georganiseerde fraude.

Recent bleek dat het Nederlandse ministerie van landbouw massale fraude met varkensmest bijna twee jaar geheim heeft gehouden[1]. Daarnaast is op duizenden Nederlandse melkveebedrijven gefraudeerd met het Identificatie & Registratiesysteem doordat meerdere kalfjes aan één koe zijn toegeschreven, teneinde andere koeien te registeren als halve eenheid voor fosfaatreductie[2].

1) Hoe verzekert de Commissie dier- en volksgezondheid in geval van voedselvergiftiging of uitbraak van dierziekte, nu blijkt dat het Identificatie & Registratiesysteem ernstig is vervuilt en tracering van dieren onmogelijk is?

2) Is de Commissie het met mij eens dat Nederland door deze grootschalige en georganiseerde fraude met varkensmest en kalveren onmogelijk kan vaststellen dat in 2017 aan het door de EU vastgestelde fosfaatplafond heeft voldaan en dat een nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn voor Nederland derhalve niet aan de orde is?

3) Kan de Commissie aangeven welke gevolgen de massale fraude in de Nederlandse landbouwsector heeft voor de al verstrekte landbouwsubsidies en de in de toekomst te verstrekken landbouwsubsidies?

[1]     https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/16/ministerie-weet-al-sinds-2016-van-grootschalige-mestfraude-a1588552
[2]     https://nos.nl/artikel/2215951-fraude-met-kalveren-veel-groter-2100-boerderijen-geblokkeerd.html