Vragen over demo­cra­tisch gehalte van nieuwe verklaring van Rome


Indiendatum: mrt. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Op 25 maart leggen regeringsleiders van 27 EU-landen een verklaring af waarin trouw wordt gezworen aan de EU.

Volgens een werkdocument van 3 maart is deze verklaring samengesteld door ‘bijdragen verzonden door een aantal lidstaten’, de voorzitters van de Europese Raad en van de Commissie, 'de minister-president van Italië' en 'het Maltese Voorzitterschap’.

1) Welke lidstaten hebben bijdragen geleverd, hoe zijn nationale parlementen betrokken bij deze verklaring en kunnen de afzonderlijke bijdragen van alle opstellers openbaar worden gemaakt?

In de concepttekst van de verklaring staan politieke doelen als ‘verdere voltooiing van de interne markt en van de Monetaire Unie’ en ‘een meer gemeenschappelijk veiligheidsbeleid’.

2) Wat is de juridische betekenis van deze verklaring, welke bindende gevolgen heeft deze voor de hierboven beschreven thema’s en is het gepast om een gelofte van trouw daaraan te verbinden zonder dat hierover in alle relevante parlementen is gestemd?

Op 24 maart gaan de regeringsleiders op audiëntie bij paus Franciscus.

3) Wordt paus Franciscus bezocht als staatshoofd of als leider van de Rooms-Katholieke Kerk, hoe verhoudt deze audiëntie zich tot scheiding van kerk en staat en het religieus neutrale karakter van de EU en bestaat er een relatie tussen de gelofte en de audiëntie??

NL

E-001882/2017

Antwoord van voorzitter Juncker

namens de Commissie

(7.6.2017)

1 en 2. De Verklaring van Rome is ondertekend door de leiders van 27 lidstaten en de voorzitters van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het is een politieke verklaring en het is derhalve de verantwoordelijkheid van elk van de staatshoofden en regeringsleiders die de verklaring hebben ondertekend om dit overeenkomstig hun eigen nationale procedures en voorschriften te doen.

3. De voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Commissie zijn samen met de staatshoofden of regeringsleiders van de 27 lidstaten op 24 maart 2017 op audiëntie bij de paus geweest, op diens uitnodiging. De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, heeft namens de instellingen van de EU een toespraak gehouden. Volgens artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dient de Unie een open, transparante en regelmatige dialoog te voeren met kerken en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties, onder erkenning van hun identiteit en hun specifieke bijdrage.

Word lid

    Word lid Doneer