Stem­ver­klaring over goed­keuring van en markt­toe­zicht op motor­voer­tuigen en aanhang­wagens daarvan


Indiendatum: apr. 2017

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

A8-0048/2017

Anja Hazekamp

Om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te beperken, is het belangrijk om de werkelijke uitstoot en de belasting van het milieu te kennen. De uitstoot van schadelijke uitlaatgassen moet daarom onder reële rijomstandigheden door een onafhankelijke partij getest worden. Bovendien moeten autofabrikanten die informatie over de schadelijke impact van auto’s op het milieu achterhouden, of consumenten bedriegen met sjoemelsoftware, streng worden aangepakt.

Het voorstel om hiervoor een Europees agentschap op te richten dat controleert of de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van nieuwe auto’s voldoet aan Europese eisen, is een farce. Net als bij andere EU-instanties zal de expertise voor dit agentschap voornamelijk gezocht worden bij de industrie zelf. De onafhankelijkheid en effectiviteit van zulke controles zijn dus ver te zoeken.

De Partij voor de Dieren voorziet bovendien problemen met de democratische controle op dit agentschap vanwege verdere centralisatie van macht en overdracht van bevoegdheden aan Brussel. Zo’n agentschap is een overbodige nieuwe bestuurslaag.

De Partij voor de Dieren pleit voor méér, beter gecoördineerde en onafhankelijke controles om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te beperken. Dit kunnen we beter overlaten aan de lidstaten dan aan de Europese Unie en de auto-industrie.

Word lid

    Word lid Doneer