Vragen aan de Raad over demo­cra­tisch gehalte van nieuwe verklaring van Rome


Indiendatum: mrt. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Op 25 maart leggen regeringsleiders van 27 EU-landen een verklaring af waarin trouw wordt gezworen aan de EU.

Volgens een werkdocument van 3 maart is deze verklaring samengesteld door ‘bijdragen verzonden door een aantal lidstaten’, de voorzitters van de Europese Raad en van de Commissie, 'de minister-president van Italië' en 'het Maltese Voorzitterschap’.

1) Welke lidstaten hebben bijdragen geleverd, hoe zijn nationale parlementen betrokken bij deze verklaring en kunnen de afzonderlijke bijdragen van alle opstellers openbaar worden gemaakt?

In de concepttekst van de verklaring staan politieke doelen als ‘verdere voltooiing van de interne markt en van de Monetaire Unie’ en ‘een meer gemeenschappelijk veiligheidsbeleid’.

2) Wat is de juridische betekenis van deze verklaring, welke bindende gevolgen heeft deze voor de hierboven beschreven thema’s en is het gepast om een gelofte van trouw daaraan te verbinden zonder dat hierover in alle relevante parlementen is gestemd?

Op 24 maart gaan de regeringsleiders op audiëntie bij paus Franciscus.

3) Wordt paus Franciscus bezocht als staatshoofd of als leider van de Rooms-Katholieke Kerk, hoe verhoudt deze audiëntie zich tot scheiding van kerk en staat en het religieus neutrale karakter van de EU en bestaat er een relatie tussen de gelofte en de audiëntie??

NL

E-001881/2017

Antwoord

(31.5.2017)

De leiders van de 27 lidstaten en van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie kwamen op 25 maart 2017 in Rome bijeen om de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome te vieren. Het was een informele bijeenkomst, georganiseerd door de Italiaanse Republiek.

De leiders namen toen een politieke verklaring aan waarin een gezamenlijke visie voor de komende jaren wordt geschetst. Zij beloofden toe te werken naar een veilig en zeker Europa, een welvarend en duurzaam Europa, een sociaal Europa en een sterker Europa op het wereldtoneel.

Het Europees Parlement werd in Rome vertegenwoordigd door zijn voorzitter, Antonio Tajani. Het Europees Parlement was nauw betrokken bij de informele voorbereidingen van de bovengenoemde verklaring, die door zijn voorzitter op de dag van de feestelijkheden werd ondertekend.

Het is niet aan de Raad om uitspraken te doen over de andere door het geachte Parlementslid aan de orde gestelde aangelegenheden.

Word lid

    Word lid Doneer