Vragen over de sluiting van het Loro Parque

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Artikel 3 van de Zoos Directive (Council Directive 1999/22/EC ) schrijft voor dat EU-lidstaten moeten garanderen dat dierentuinen (inclusief dolfinaria) “dieren op zodanige wijze huisvesten dat ernaar wordt gestreefd te voldoen aan de biologische behoeften (..)”

Op schriftelijke vraag E-012654-13 antwoordde de Commissie: “The Commission will examine any well founded and substantiated evidence that is brought to its attention in regard to failures of transposition or implementation of the (Zoos) directive and, if necessary, legal action will be taken against the Member State not respecting the rules.”

1) Experts maakten herhaaldelijk melding van slechte leefomstandigheden voor walvisachtigen in het Loro Parque [1] en andere dolfinaria in de EU [2] die niet voldoen aan de Zoos directive. Op welke wijze gaat de Commissie op basis van deze informatie en haar antwoord op vraag E-012654-13 actie ondernemen?

Artikel 3.5 van de Zoos Directive schrijft voor, dat als een vergunning voor een dierentuin niet overeenkomstig de voorwaarden van de Zoos Directive is verleend, dat deze dan geheel of gedeeltelijk voor publiek gesloten wordt.

2) Zal de Commissie, gezien de gerapporteerde overtredingen van de Zoos Directive, aandringen op directe sluiting van Loro Parque en andere dolfinaria?

[1] http://www.freemorgan.org/wp-content/uploads/2016/07/Visser-Lisker-2016-Ongoing-concerns-regarding-Seaworld-orca-held-at-Loro-Parque-V1.3.pdf

[2] http://endcap.eu/wp-content/uploads/2014/12/Dolphinaria_Report_en_2014.pdf