Vragen over de import van legbat­terij-eieren uit Oekraïne


Indiendatum: okt. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Volgens berichten heeft de Oekraïense eiergigant Avangardco toestemming gekregen om legbatterij-eieren te exporteren naar de EU. Kan de Commissie aangeven waarom bij het besluit geen rekening is gehouden met dierenwelzijnsoverwegingen evenals met het vereiste dat geïmporteerde eieren uit derde landen voldoende garanties moeten bieden over de gelijkwaardigheid met EU-wetgeving, zoals vastgelegd in Annex XIV van de single CMO Regulation?

1. Het Nederlandse Parlement heeft aangegeven grote moeite te hebben met de import van legbatterij-eieren. In hoeverre is er ruimte tot heronderhandeling met Oekraïne omtrent legbatterijen en andere, in de EU verboden, extreem dieronvriendelijk geproduceerde producten, wanneer lidstaten het associatieverdrag afkeuren?

2. Het opstellen van een dierenwelzijnsstrategie is de enige voorwaarde omtrent dierenwelzijn die genoemd is in het associatieverdrag met Oekraïne. Op welk moment evalueert de Commissie de implementatie van EU-wetgeving in Oekraïne en kan de import van eieren worden stopgezet indien blijkt dat EU-wetgeving op dat moment niet voldoende is geïmplementeerd?

3. Welk effect heeft het importeren van producten die geproduceerd zijn met een slechte dierenwelzijnsstandaard op de dierenwelzijnsstandaard in de EU?

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

NL

E-007927/2014

Antwoord namens de Commissie

(16.12.2014)

Op basis van de geharmoniseerde wetgeving betreffende de invoer van producten van dierlijke oorsprong heeft Oekraïne de toestemming om eieren (met uitzondering van consumptie-eieren) en eierproducten naar de EU uit te voeren.

Als algemeen beginsel legt de EU haar normen inzake dierenwelzijn niet op aan derde landen; in het kader van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten moedigt de Commissie de belangrijkste handelspartners evenwel aan de hoge EU-normen inzake dierenwelzijn te volgen.

Hoewel de EU-voorschriften inzake dierenwelzijn momenteel niet gelden voor de invoer van dierlijke producten uit Oekraïne, bepaalt de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne wel dat Oekraïne een omvangrijke strategie moet voorleggen om zijn sanitaire en fytosanitaire wetgeving, met inbegrip van dierenwelzijn, geleidelijk aan te passen aan die van de EU. Drie maanden na de inwerkingtreding van de Overeenkomst zal Oekraïne een gezamenlijk overeengekomen, omvangrijke strategie voor deze aanpassing voorleggen. Aangezien deze bepalingen zijn opgenomen in titel IV (houdende de handelsbepalingen van de Overeenkomst waarbij een diepe en brede vrijhandelszone tot stand wordt gebracht), treden zij pas in werking op 1 januari 2016.

De Commissie is van mening dat wijzigingen in de tekst niet op doelgerichte wijze, maar in het kader van een algemene heronderhandeling tussen de twee partijen mogelijk zijn, en alleen met wederzijdse instemming.

Interessant voor jou

Vragen over wreedheden 'Toro de la Vega'

Lees verder

Vragen over chemisch wapen als landbouwgif

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer