Vragen over de bouw van 30.000 m2 extra kantoor­ruimte in Straatsburg


Indiendatum: nov. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg worden slechts 48 dagen per jaar gebruikt en staan daarmee 87% van de tijd leeg. De kosten voor het in stand houden van meerdere vergaderlocaties bedragen meer dan 100 miljoen euro per jaar. De CO2-uitstoot van het verhuiscircus is, met jaarlijks 20.000 ton, aanzienlijk.

Ondanks de langdurige leegstand van de huidige gebouwen, de verspilling van belastinggeld, de milieuschade en de weerstand onder burgers tegen het verhuiscircus, bouwt Frankrijk momenteel in Straatsburg 30.000 m2 extra kantoorruimte voor EU-instituties naast het gebouw dat momenteel dient als reserve-Europees Parlement.

1) Kan de Commissie aangeven hoeveel Europees geld naar de bouw van deze extra EU-instellingen in Straatsburg gaat, hoe de besluitvormingsprocedure hieromtrent is verlopen en welke instellingen/overheden hierbij zijn betrokken?

2) In hoeverre draagt de bouw van deze extra EU-gebouwen in Straatsburg bij aan het doel van één vergaderlocatie voor het Europees Parlement, waarvoor 1,27 miljoen burgers hun handtekening hebben gezet?

3) Wie is verantwoordelijk voor de bezetting en nieuwe invulling van de huidige en nieuwe gebouwen en welke instellingen zullen gevestigd worden in de nieuwbouw?

NL

E-008736/2016

Antwoord van de heer Oettinger

namens de Commissie

(10.1.2017)

De vraag betreft de uitgaven van het Europees Parlement voor gebouwen. De Commissie kan zich hierover niet uitlaten. De Commissie is in Straatsburg geen eigenaar of huurder van kantoorruimte.

Interessant voor jou

Vragen aan de Raad over de bouw van 30.000 m2 extra kantoorruimte in Straatsburg

Lees verder

Questions on the Animal Transport Guides Project

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer