Vragen aan de Raad over de bouw van 30.000 m2 extra kantoor­ruimte in Straatsburg


Indiendatum: nov. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg worden slechts 48 dagen per jaar gebruikt en staan daarmee 87% van de tijd leeg. De kosten voor het in stand houden van meerdere vergaderlocaties bedragen meer dan 100 miljoen euro per jaar. De CO2-uitstoot van het verhuiscircus is, met jaarlijks 20.000 ton, aanzienlijk.

Ondanks de langdurige leegstand van de huidige gebouwen, de verspilling van belastinggeld, de milieuschade en de weerstand onder burgers tegen het verhuiscircus, bouwt Frankrijk momenteel in Straatsburg 30.000 m2 extra kantoorruimte voor EU-instituties naast het gebouw dat momenteel dient als reserve-Europees Parlement.

1) Kan de Raad aangeven hoeveel Europees geld naar de bouw van deze extra EU-instellingen in Straatsburg gaat, hoe de besluitvormingsprocedure hieromtrent is verlopen en welke instellingen/overheden hierbij zijn betrokken?

2) In hoeverre draagt de bouw van deze extra EU-gebouwen in Straatsburg bij aan het doel van één vergaderlocatie voor het Europees Parlement, waarvoor 1,27 miljoen burgers hun handtekening hebben gezet?

3) Wie is verantwoordelijk voor de bezetting en nieuwe invulling van de huidige en nieuwe gebouwen en welke instellingen zullen gevestigd worden in de nieuwbouw?

NL

E-008735/2016

Antwoord

(20.2.2017)

In artikel 341 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de zetel van de instellingen van de Unie in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten wordt vastgesteld. Overeenkomstig punt a) van het enige artikel van het aan de Verdragen gehechte Protocol Nr. 6 heeft het Europees Parlement 'zijn zetel te Straatsburg, voor de twaalf periodes van de maandelijkse voltallige zittingen met inbegrip van de begrotingszitting.'

Wat de vragen van het geachte Parlementslid betreft, de Raad heeft die kwesties niet besproken en kan dan ook geen antwoord formuleren.

Interessant voor jou

Vragen over een einde maken aan de Japanse walvisvangst door gebruik te maken van bilaterale en multilaterale kanalen

Lees verder

Vragen over de bouw van 30.000 m2 extra kantoorruimte in Straatsburg

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer