Vragen over de afschot van beren en wolven in Roemenië

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Volgens berichtgeving wil Roemenië substantiële aantallen bruine beren en wolven laten afschieten door jagers en lokale autoriteiten [1]. Beide diersoorten staan vermeld in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage II van de Bern Conventie als diersoorten die strikt moeten worden beschermd en die niet verstoord of gedood mogen worden.

Experts en natuurorganisaties hebben hun zorgen geuit over het afschieten van beren en wolven in Roemenië [2]. Volgens hen komen de populaties hierdoor in gevaar en verstoort de jacht deze populaties zodanig dat eventuele problemen alleen maar worden vergroot.

1) Deelt de Commissie de mening dat het doden van beren en wolven in Roemenië afbreuk doet aan het streven om populaties van deze dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan?

2) In hoeverre heeft Roemenië aangetoond dat er geen alternatieve bevredigende oplossingen bestaan in plaats van deze dieren te doden; welke preventieve maatregelen, zoals het voorkomen van verstoring van de diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving, hebben de Roemeense autoriteiten genomen?

3) Wat gaat de Commissie doen om het doden van wolven en beren in Roemenië te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk te stoppen?

[1] https://www.rte.ie/news/2017/0904/902154-romania-bears-wolves/

[2] https://www.plantbasednews.org/post/romania-will-resume-throphy-hunting-due-to-animals-being-a-nuisance