Schrif­te­lijke vraag over het niet waar­borgen van de strikte bescherming van de muur­ha­gedis in Nederland (Maas­tricht)


Indiendatum: 7 mrt. 2024

De muurhagedis is aangemerkt als strikt beschermde diersoort in de Habitatrichtlijn en in de Conventie van Bern. De soort wordt bedreigd in zijn voortbestaan. In Nederland leeft de muurhagedis maar op een enkele plek, te weten het Frontenpark in Maastricht.

Ondanks dat er in het Frontenpark (strikt) beschermde soorten leven wil gemeente Maastricht een tijdelijk parkeerdek bouwen. Dit bouwwerk krijgt drie verdiepingen en zal door diens hoogte zonlicht ontnemen aan de habitat van de muurhagedis en andere soorten zoals de hazelworm, terwijl zonlicht cruciaal is voor deze soorten. Er is geen volledige effectenbeoordeling gemaakt voor de gehele habitat en ook geen ontheffing aangevraagd voor het verstoren van de strikt beschermde muurhagedis.

1) Kan de Commissie bevestigen dat het verlenen van een vergunning voor een bouwwerk dat een prioritaire soort als de muurhagedis verstoort - zonder volledige effectenbeoordeling of ontheffing- in strijd is met de verplichtingen die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn?

2) Welke acties kan de Commissie ondernemen om de bescherming van de muurhagedis te waarborgen nu de vergunning voor het bouwwerk al is verleend?

3) Welke acties kan de Commissie ondernemen indien Nederland de strikte bescherming van deze prioritaire soort niet waarborgt en behoort een inbreukprocedure tot de mogelijkheden?

Interessant voor jou

Vragen over de reach-beperking op het gebruik van lood bij schieten en vissen in de openlucht

Lees verder

Schriftelijke vragen over het vergassen van ganzen in de Nederlandse provincie Zeeland

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer