Questions on the livestock vessels Elbeik and Karim Allah operating from European ports


Indiendatum: 19 feb. 2021

Two EU approved vessels, Elbeik carrying 1,776 bovines and Karim Allah carrying 895 bovines, left the Spanish ports Tarragona and Cartagena mid-December 2020, were refused approval to enter Libya mid-January 2021 due to sick animals and the suspicion of animals on board affected by bluetongue disease, and have been sailing from port to port for two months [1].

1) What steps did you take since you were informed of this situation by the Animal Welfare Foundation on 12 February, 2021, to end the suffering of the animals on board of these two vessels, and to prevent future similar cases, such as intervene and support national authorities in solving administrative and bureaucratic problems and suspending live animal export?

2) What is the status of your analysis of TRACES data to compile a list of operators with serious and repeated offences and to share this with the national authorities [2], as already requested by the Parliament in 2019 [3]?

3) Will you instruct the competent authorities in Croatia and Romania to withdraw the certificate of approval of the vessels Elbeik and Karim Allah, following these two cases and 14 other detentions since 2000, and notify, without delay, all Member States of this decision [4]?

[1] https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-animal-welfare-crisis-eu-bovines-stuck-two-months-sea-after-departing-spain

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002668-ASW_EN.html

[3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0057_EN.html

[4] Regulation 1/2005, Article 26.7h

Indiendatum: 19 feb. 2021
Antwoorddatum: 26 apr. 2021

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

1. De Commissie heeft direct nadat zij erover gewaarschuwd was contact opgenomen met de Spaanse en Italiaanse autoriteiten om de situatie van de twee schepen te verduidelijken. Na dit contact hebben de Spaanse autoriteiten ingestemd met de terugkeer van het ms Karim Allah. Op 24 februari 2021 heeft de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid onmiddellijk contact opgenomen met haar Spaanse en Cypriotische medecommissarissen om hen aan te zetten tot het helpen vinden van oplossingen en helpen beschermen van de gezondheid en welzijn van de dieren. Op 5 maart 2021, toen werd vastgesteld dat het ms Elbeik de Griekse wateren naderde, heeft de commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid direct contact opgenomen met de Griekse minister van Landbouw. De Commissie bleef in nauw contact staan met de Spaanse en de Griekse autoriteiten. De Commissie heeft daarnaast de Spaanse autoriteiten gevraagd een diepgaand onderzoek te verrichten om de verantwoordelijkheden en de lessen die eruit getrokken kunnen worden vast te stellen. Zodra de Commissie deze informatie heeft ontvangen, zal zij kunnen nagaan wat de meest geschikte koers voor de toekomst is.

2. Het gebruik van Traces om de communicatie tussen de bevoegde autoriteiten over dierenwelzijn, en meer in het bijzonder over het vervoer van dieren, te verbeteren, zal worden overwogen in het kader van de herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn, die in het kader van de “van boer tot bord”-strategie gepland is. Een van de doelstellingen van deze herziening is de handhaving van de wetgeving te vergemakkelijken.

3. De Commissie heeft geen bevoegdheid om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten opdracht te geven de certificaten van goedkeuring voor de veeschepen in te trekken. Tot dusver is er geen bewijs dat het probleem dat zich bij de genoemde schepen heeft voorgedaan, verband houdt met de niet-naleving van de goedkeuring van de schepen.

Interessant voor jou

Vragen over het Europees burgerinitiatief als instrument voor burgerparticipatie in het besluitvormingsproces van de EU

Lees verder

Vragen over de stand van zaken van de reactie van de Commissie op de “LGBT-vrije zones” in Polen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer