Vragen over de EU-strategie voor dieren­welzijn 2012-2015


Indiendatum: apr. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

In de EU-strategie voor dierenwelzijn 2012-2015 wordt benadrukt dat de EU van plan is meer transparantie te realiseren en adequate informatie te verstrekken. Daarmee worden consumenten toegerust om goed geïnformeerde keuzes te maken, zodat de markt de aanzet kan geven tot verdere verbeteringen op het gebied van welzijn van landbouwdieren.

Het leidende beginsel van de strategie is „iedereen is verantwoordelijk”. Het is echter heel moeilijk voor consumenten om een aanzet te geven tot meer dierenwelzijn wanneer zij niet precies in kaart kunnen brengen hoe het landbouwsysteem functioneert dat vlees en zuivel voor de verkoop produceert.

Deelt de Commissie de mening dat verwarrende etikettering van vlees en zuivelproducten een grote uitdaging vormt voor de ambities van de Commissie op het gebied van het welzijn van landbouwdieren, zoals omschreven in de EU-strategie voor dierenwelzijn 2012-2015?

Original text:

The EU Animal Welfare Strategy 2012-2015 emphasises the EU's intention to increase transparency and the provision of adequate information, empowering consumers to make informed choices in order that the market can drive further improvements in farm animal welfare.

The guiding principle of the strategy is that 'everyone is responsible'. However, it is very difficult for consumers to drive improvements in animal welfare if they are unable to accurately identify the farming system used to produce meat and dairy products for purchase.

Does the Commission agree that confusing labelling of meat and dairy products represents a significant challenge to European Commission ambitions for farm animal welfare, as described in the EU Animal Welfare Strategy 2012-2015?

NL

E-005770/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

(28.5.2015)

De Commissie verwijst naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-2735/2015[1].

[1] http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html

Interessant voor jou

Vragen over de herbeoordeling van landbouwgif glyfosaat

Lees verder

Vragen over belastingontwijking door grote bedrijven

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer