"Zuinig zijn op ons water"


12 januari 2016

Het zal steeds meer inspanning en geld kosten om ons drinkwater schoon te houden en om wateroverlast te voorkomen. Dat zeggen de Vereniging van Waterbedrijven Nederland (Vewin) en de Unie van Waterschappen maandag in Brussel op een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit het Europees Parlement, georganiseerd door de Partij voor de Dieren.

Waterkwaliteit
Volgens Vewin-directeur Renée Bergkamp wordt het steeds complexer om water te zuiveren zodat het geschikt is als drinkwater. "In Nederland is het drinkwater nu nog van uitstekende kwaliteit. Maar onze waterbronnen staan onder druk door klimaatverandering en een overschot aan mest, bestrijdingsmiddelen en bodemvervuiling. Waterbedrijven moeten steeds meer moeite doen om water schoon te krijgen," aldus Bergkamp.

De Vewin-directeur doet een dringende oproep aan Europa en de individuele lidstaten om waterbronnen beter te beschermen. "Slechts de helft van alle Europese wateren had in 2015 een goede ecologische status. Ook de Nederlandse wateren voldoen niet aan de norm. De Kaderrichtlijn Water bepaalt dat alle wateren in 2015 in orde moesten zijn." Bergkamp waarschuwt dat die slechte kwaliteit van waterbronnen in 2019 niet mag leiden tot versoepeling van de eisen die aan de waterkwaliteit gesteld worden. "Europa moet vasthouden aan het voorzorgsprincipe en de normen ten aanzien van de waterkwaliteit niet versoepelen," zegt Bergkamp.

Landbouw
Nederland moet onder andere de vervuiling vanuit de landbouw gerichter aanpakken. Ook mogen geen uitzonderingen gemaakt worden bij het beschermen van waterbronnen. Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren geeft aan Europese regels omtrent waterkwaliteit scherp in de gaten te houden en te zullen ageren tegen eventuele versoepeling van bestaande (Europese) waterkwaliteitsnormen.

"Al bijna de helft van alle wateren in Europa is te vervuild door mest en landbouwgif. Als je verder ziet dat stoffen zijn toegestaan die zó giftig zijn dat ze acuut het drinkwater van 1,3 miljoen mensen kunnen vergiftigen, dan kun je alleen maar concluderen dat we veel zuiniger op ons drinkwater moeten zijn," aldus Hazekamp.

Waterkwantiteit
Naast de waterkwaliteit, is ook waterkwantiteit een steeds groter aandachtspunt, stelt Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen. "De huidige veranderingen in het klimaat hebben diverse effecten op de waterhuishouding. Zo zorgt de opwarming van de aarde voor een hogere zeespiegel en voor meer en hevigere neerslag. Overheden en bedrijven staan voor de taak om noodzakelijke aanpassingen in het watermanagement samen en tijdig op te pakken," aldus Vermuë.

Gerelateerd nieuws

PvdD: verkoopverbod op levende kreeften

Het verkopen en levend koken van kreeften zorgt voor veel pijn en stress en moet gestopt worden. De Partij voor de Dieren dri...

Lees verder

"Dierenwelzijn Nederlandse prioriteit tijdens EU-voorzitterschap"

Dierenwelzijn staat op de prioriteitenlijst tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Dat antwoordt staatssecretaris Van Da...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee