Vrij­han­dels­ver­dragen ten koste van dieren


11 oktober 2014

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft vandaag in Amsterdam op de wereldwijde actiedag tegen TTIP opgeroepen om een einde te maken aan ondemocratische en ontransparante vrijhandelsverdragen. "De verdragen tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) en tussen Europa en Canada (CETA) hebben desastreuze gevolgen voor het welzijn van dieren en zetten de deur open voor schaliegas, hormoonvlees, chloorkippen en ongecontroleerde uitwisseling van gegevens," aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de negatieve gevolgen die vrijhandelsverdragen hebben voor het milieu, het welzijn van dieren, de volksgezondheid en de keuzevrijheid en privacy van consumenten. Het CETA-verdrag bevat geen enkel bindend voorschrift omtrent dierenwelzijn. Hierdoor krijgt massaal geproduceerd vlees uit Canada onbeperkt toegang tot Europa. Vlees van dieren die met duizenden soortgenoten in gigantische stallen opgesloten leefden, en vlees van dieren die soms dagenlang in overvolle veewagens of schepen op transport waren. Maar ook vlees van bijvoorbeeld paarden die nooit voor consumptie bedoeld waren, kan door dit verdrag in Europa op de markt komen.

Foto: Lammert van Raan

Hazekamp: "Het CETA-verdrag is een voorbode van wat we van TTIP kunnen verwachten. Hoewel de onderhandelingen over TTIP niet transparant waren en er nauwelijks informatie over TTIP naar buiten kwam, lieten uitgelekte stukken zien dat er geen enkele aandacht voor dierenwelzijn is. De dierenwelzijnsnormen in Europa zijn al onvoldoende, maar in de Verenigde Staten zijn deze nog veel lager. Kistkalveren, legbatterijen en in boxen aangebonden zeugen zijn daar nog aan de orde van de dag. De Amerikaanse wetgeving omtrent diertransporten dateert zelfs van 1873. De voorliggende vrijhandelsverdragen zijn bovendien een feitelijke machtsoverdracht aan multinationals. Een clausule in de verdragen maakt bedrijven machtiger dan de nationale parlementen in Europa. Dit betekent dat Europa door het TTIP-verdrag producten moet aanvaarden die hier niet zijn toegelaten omdat ze zijn geproduceerd zonder respect voor mens, dier en milieu. Democratie en de bescherming van dieren, natuur, milieu en mensenrechten zijn belangrijker dan kortzichtig winstbejag. Daarom moet er zo snel mogelijk een einde gemaakt worden aan CETA, TTIP en andere vrijhandelsverdragen die de democratie ondermijnen!"

Gerelateerd nieuws

Oliebaron Cañete Eurocommissaris voor klimaat en energie

"Een klap voor het klimaat en voor het nog resterende vertrouwen in de Europese politiek." Zo omschrijft Europarlem...

Lees verder

Verboden legbatterij-eieren op Europese markt

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft schriftelijke vragen gesteld over de toelating van Oekraïense legbatterij-ei...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee