Vijf­jarige verlenging voor Monsanto’s glyfosaat is onver­ant­woord


27 november 2017

"De Europese Commissie brengt met de vijfjarige verlenging van glyfosaat 500 miljoen burgers, dieren en ons milieu doelbewust in gevaar, op basis van door de industrie gemanipuleerd onderzoek, dat als zoete koek is geslikt door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de bevoegde nationale instanties. Daarnaast is het Europees burgerinitiatief, waarin ruim 1,3 miljoen bezorgde mensen oproepen tot een verbod op glyfosaat, zonder pardon van tafel geveegd. De verlenging van de EU-licentie voor het Monsanto-gif is onverantwoord," aldus Europarlementariër Anja Hazekamp.

Onder druk van gifproducent Monsanto en de Europese Commissie stemde een meerderheid van de 28 EU-landen maandagmiddag voor het nog vijf jaar op de markt houden van glyfosaat. "Een beslissing die het vertrouwen van burgers in de EU verder zal schaden," zegt Hazekamp.

De uitfasering van glyfosaat, met een verbod vanaf 2022, die het Europees Parlement eist, is volledig verdwenen uit het aangenomen voorstel van de Europese Commissie. Het gebruik van het gif wordt ook niet beperkt, zoals het Europees Parlement had geëist. Zo wil het Europarlement dat glyfosaat niet meer gebruikt mag worden indien er alternatieven voor handen zijn. Ook niet-professioneel gebruik en gebruik voorafgaande aan de oogst had volgens het parlement nog dit jaar in heel Europa verboden moeten worden.

"De Europese Unie geeft hiermee groen licht aan een van de meest omstreden landbouwgiffen ter wereld. Een gif dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend is, een gif dat 63% van de burgers al in hun lichaam heeft, en een gif dat het milieu, grondwater en oppervlaktewateren vervuilt. Terwijl dit nu juist dé kans was om van het infuus van de gifindustrie af te komen," aldus Anja Hazekamp.

Europarlementariër Anja Hazekamp maakte maandagavond bezwaar tegen de beslissing in de vergadering van het milieucomité van het Europees Parlement.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee