Strenger verbod op zeehon­denbont


8 september 2015

Bont van zeehonden die in Europa worden bejaagd mag niet meer worden verkocht. Dat heeft een meerderheid van het Europees Parlement dinsdag bepaald. Het verbod op de verkoop en invoer van zeehondenbont in Europa wordt daarmee uitgebreid. "Een goede zaak dat het al bestaande verbod op verkoop van zeehondenproducten wordt aangescherpt," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Sinds 2010 geldt in Europa een import- en verkoopverbod voor zeehondenproducten, maar voor Europees bont van zogenaamd niet-commerciële zeehondenjacht gold nog een uitzondering.


"Deze uitzondering bood een uitweg om via zogenaamd niet-commerciële jacht alsnog geld te verdienen aan zeehondenbont. Dat zeehonden in Europa absoluut niet bejaagd mogen worden met de bedoeling er geld aan te verdienen, is duidelijk nu Europees zeehondenbont uit de winkel moet," aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren betreurt het dat een andere uitzondering op het verbod, voor zeehondenbont afkomstig van jacht door inheemse volkeren, wel blijft bestaan. Dit betekent in de praktijk dat zeehondenbont gejaagd door Inuïten, de oorspronkelijke bewoners van Groenland, nog steeds Europa in mag. "Deze uitzondering is ongeloofwaardig. Als het gaat om traditionele jacht waarvan inheemse volkeren afhankelijk zijn voor overleving, dan moeten we ze niet stimuleren om het bont in Europa te verkopen," vindt de Partij voor de Dieren.

"Voor zeehondenbont is geen enkele rechtvaardiging of excuus. Het is een onnodig modeproduct waarvoor zeehonden op afschuwelijke wijze worden gedood. De Partij voor de Dieren blijft dan ook pleiten voor een totaalverbod op zeehondenproducten, zónder uitzonderingen," aldus Anja Hazekamp.