PvdD wil water­dicht verbod zeehon­denbont


7 mei 2015

Geen import en verkoop van zeehondenproducten in Europa, daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Brussel. "Zeehondenbont is een onnodig modeproduct waarvoor zeehonden op afschuwelijke wijze worden gedood. Een groot deel van de dieren wordt levend gevild. Voor zeehondenbont is geen enkele rechtvaardiging of excuus," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Hoewel al sinds 2010 een verbod geldt op zeehondenproducten in Europa, is verkoop nog toegestaan voor producten die afkomstig zijn van 'jacht door inheemse volkeren' en 'jacht in het kader van duurzaam beheer'.

De Partij voor de Dieren wil af van deze uitzonderingen en heeft daarvoor voorstellen ingediend in het Europees Parlement. "Het maakt voor een zeehond geen verschil door wie hij wordt doodgeknuppeld. De jachtmethodes van inheemse volkeren zijn even wreed als die van commerciële zeehondenjagers. Brussel moet daarom consequent zijn en alle zeehondenproducten weigeren," aldus Anja Hazekamp.