PvdD wil Europese Commissie wegsturen om hormoon­ver­stoorders


29 april 2016

De volledige Europese Commissie moet naar huis. De Partij voor de Dieren en de Italiaanse 5-sterrenbeweging in het Europees Parlement dienen daartoe een motie van wantrouwen in. "De Europese Commissie komt wettelijke verplichtingen om de volksgezondheid, milieu en dieren te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen niet na," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Hormoonverstorende stoffen komen onder meer voor in voedselverpakkingen, cosmetica en bespoten fruit en groente. Deze chemische stoffen kunnen aandoeningen als borstkanker, zaadbalkanker en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken.

Al in 2013 had de Europese Commissie volgens EU-wetgeving criteria moeten opstellen op basis waarvan hormoonverstorende stoffen verboden kunnen worden. De Commissie weigert echter om deze criteria op te stellen en hormoonverstoorders van de markt te halen.

Totdat de economische effecten duidelijk zijn, wil het dagelijkse EU-bestuur geen actie ondernemen. Het Europese Hof oordeelde op 16 december 2015 dat de Europese Commissie daarmee onrechtmatig handelt.

"Het dagelijkse EU-bestuur weigert desondanks om mens, dier en milieu te beschermen tegen hormoonverstoorders. Het gaat hier om ziekmakende stoffen waarmee we dagelijks in aanraking komen en die we binnen krijgen via ons voedsel. De Commissie handelt totaal onverantwoord en negeert zowel EU-wetgeving als een uitspraak van het Europese Hof. Dat is onacceptabel," aldus de Partij voor de Dieren.

De motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie wordt tussen 9 en 12 mei in stemming gebracht, als ten minste 76 Europarlementariërs deze steunen.

Gerelateerd nieuws

Stop import Noors 'walvisbont'

Europa moet stoppen met het importeren van bont uit Noorwegen. De Noorse bontindustrie gebruikt walvisvlees voor het voeren v...

Lees verder

TTIP-leaks bevestigen: zorgen honderd procent gegrond

De door Greenpeace gepubliceerde TTIP-leaks, met passages uit het handelsverdrag tussen de EU en de VS, tonen aan dat de argw...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee